Samarbete och multiprofessionalism i familjecenter

Teckning av familjecentermodellen

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Huvudfrågan vid utvärderingen var om familjecentermodellen i enlighet med målen har ökat samarbetet mellan olika yrkeskunniga personer. Syftet med familjecentermodellen är att skapa en helhet av tjänsterna så att man samordnar de olika tjänster som barn och familjer behöver och där man arbetar multiprofessionellt. Samarbetet mellan yrkeskunniga granskades särskilt med tanke på de tjänster som centraliserats till familjecentren, men även samarbetet mellan familjecentren och andra för familjer eller barn relevanta tjänster granskades. I utvärderingen intervjuades fyra medlemmar av chefsnätverket inom Helsingfors stads familjecenter.

Slutsatser

Familjecentermodellen har i enlighet med målen ökat samarbetet mellan olika yrkesgrupper. I de två fysiskt centraliserade familjecentren och de två familjecentren som fungerar genom nätverk vilka varit föremål för utvärdering gör man i allt högre grad multiprofessionella bedömningar av servicebehoven*. Samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna har utvecklats och tillgången till sådana tjänster som klienten behöver kan anses ha förbättrats. I största delen av Helsingfors har arbetet ändå bara börjat. Multiprofessionell bedömning av servicebehovet görs främst i enheterna för bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer, men ännu inte i rådgivningsteamen. Samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna är mest avancerat vid Östergatans familjecenter som har varit verksamt under en lång tid. Fysisk närhet är en synnerligen viktig faktor för att öka samarbetet, men det krävs en överenskommen strategi för att samarbetet ska kunna inledas. I familjecentren upplevde man det som svårt att inte samarbeta med vissa viktiga aktörer, såsom psykiatri- och missbrukartjänsterna för vuxna. På grundval av utvärderingen är det också viktigt att stärka invandrartjänsterna i familjecentren.

Revisionsnämnden konstaterar att

social- och hälsovårdssektorn bör

  • öka samarbetet mellan psykiatri- och missbrukartjänsterna för vuxna och familjecentren.
  • stärka invandrartjänsterna i familjecentren.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.