Hälsovårdens elektroniska tjänster

Dekorativ bild

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Revisionsnämnden utförde tillsammans med städerna i huvudstadsregionen och revisionsfunktionerna på HUS en gemensam utvärdering av hälsovårdens elektroniska tjänster. Huvudfrågan i utvärderingen var om de elektroniska tjänsterna inom hälsovården är smidiga och om de elektroniska tjänsterna motsvarar kommuninvånarnas behov på ett högklassigt och effektivt sätt. Med elektroniska tjänster avses sådana data- och kommunikationstekniska applikationer som ger klienten tillgång, exempelvis, till patientjournaluppgifter, testresultat eller allmänna hälsouppgifter, förnyande av recept, tidsbeställningar, begäran om remiss samt trygg kommunikation mellan kunden och yrkespersonen. I utvärderingen utreddes om de elektroniska tjänsterna inom hälsovården är smidigt nåbara och tillgängliga. Enligt Helsingfors stadsstrategi ges de elektroniska tjänsterna prioritet. Enligt strategin satsar staden på tillgängliga elektroniska tjänster och utnyttjande av digitalisering, artificiell intelligens och robotisering.

Slutsatser

De elektroniska hälsovårdstjänsterna är huvudsakligen smidiga och motsvarar kommuninvånarnas behov på ett högklassigt och effektivt sätt. Utbudet av e-tjänster är omfattande. För kommuninvånarna bildar de en servicekanal som är oberoende av tid och plats. Med hjälp av e-tjänster är det möjligt att nå ut till sådana klienter, som annars inte kan nås med tjänsterna. Täckningen av hälsovårdens tjänster kan på det här sättet utvidgas, vilket i sin tur bidrar till en större hälsovinst. Ett problem som har uppmärksammats är dock att e-tjänsterna inte är enkelt sökbara till exempel på stadens webbsidor, eftersom det finns olika vägar att komma till tjänsterna. Alla kommuninvånare kan heller inte använda e-tjänsterna på grund av olika slags funktionsnedsättningar eller begränsningar, varvid e-tjänsterna inte når alla. Därför är det viktigt att de traditionella servicekanalerna bevaras i tjänstesortimentet. Även tillgängligheten bör utvecklas. Alla elektroniska tjänster som erbjuds på finska och svenska finns nämligen ännu inte i stor utsträckning tillgängliga på engelska eller på lättläst språk. Bristerna i uppfyllelsen av tillgänglighetskraven stör uträttandet av ärenden särskilt för personer med funktionsnedsättningar.

Revisionsnämnden konstaterar att

social- och hälsovårdssektorn bör

  • möjliggöra användningen av traditionella servicekanaler också i fortsättningen för att trygga likställigheten mellan olika klientgrupper.
  • bättre beakta användarnas funktionsnedsättningar och begränsningar av olika slag i de elektroniska tjänsterna.
  • fästa mera uppmärksamhet vid de elektroniska tjänsternas sökbarhet på stadens webbsidor.
  • trygga tillgängligheten av de elektroniska tjänsterna likvärdigt på finska, svenska och engelska, och sträva efter lättläslighet i de elektroniska tjänsterna.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.