Lasten ja nuorten pääsy kuntoutusterapioiden piiriin

Artikkelin kuvituskuva

Beräknad lästid: 2 minuter

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, saavatko lapset ja nuoret oppimisen ja toimintakykynsä paranemisen ja ylläpidon kannalta tarvitsemiaan kuntoutusterapiapalveluita. Kuntoutuspalveluista arvioinnin piiriin valittiin fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia ja neuropsykologinen kuntoutus. Näiden palvelujen pääasiallinen kohderyhmä ovat pienet, alle kouluikäiset lapset. Helsinki tarjoaa näitä palveluita lukuun ottamatta neuropsykologista arviointia ja kuntoutusta, jonka järjestää HUS. Arviointi toteutettiin haastattelemalla ja tietopyynnöin palveluita järjestäville tahoille, kuten Helsingin sairaalalle, perheiden erityispalveluille ja HUSille, sekä keskeisille palvelua hyödyntäville tahoille kuten neuvoloille ja varhaiskasvatukselle.

Johtopäätökset

Lapsille ja nuorille ei ole riittävästi tarjolla oppimisen ja toimintakyvyn paranemisen ja ylläpidon kannalta tarvittavia toimintaterapia- ja puheterapiapalveluita. Tarpeet palveluille eri alueilla vaihtelevat suuresti esimerkiksi vieraskielisten lasten määrän mukaan, ja joillakin alueilla pääsee muodostumaan jonoa eikä hoitotakuu toteudu. Vaikuttaa siltä, ettei myöskään neuropsykologista kuntoutusta ole saatavilla tarpeen mukaisesti, mutta tästä ei ole tarkkaa tietoa, koska Helsingissä ei ole perustason neuropsykologipalvelua.

Moniammatillisella työllä saataisiin luoduksi yhtenäisiä palveluprosesseja asiakkaalle ja parannettua vaikuttavuutta. Kuntoutuksen osalta tämä voisi tapahtua siihen keskittyvässä lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmässä. Helsinki tarvitsisi myös konsultoivaa ja koordinoivaa neuropsykologista osaamista ammatillisen osaamisen turvaamiseksi.

Revisionsnämnden konstaterar att

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

  • vahvistaa lasten ja nuorten kuntoutuspalveluja vastaamaan kysyntää kaupungin eri alueilla.
  • perustaa monialainen kuntoutusryhmä lasten ja nuorten kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta varten.
  • vahvistaa neuropsykologista kuntoutusosaamista lasten ja nuorten palveluissa.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.