Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Artikkelin kuvituskuva

Beräknad lästid: 2 minuter

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko ammatillisessa peruskoulutuksessa tehostettu opiskelijan osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja täydentämistä strategiaohjelman 2013–2016 ja talousar­vion 2016 mukaisesti. Tavoitteena oli luoda järjestelmä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, tehostaa maahanmuuttajien ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja täydentämistä sekä hyödyntää erilaisia ammatil­lisen koulutuksen osaamisen kartuttami­sen muotoja.

Johtopäätökset

Osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja täydentämistä on te­hostettu strategiaohjelman ja talousarvion mukai­sesti. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jär­jestelmää on systema­tisoitu laatimalla prosessikaavioita ja ohjeita. Vuoden 2018 alusta alkaen kaikki Stadin ammattiopiston toimialat siirtyivät käyttämään sa­maa opiskelijahallinnon kokonaistietojärjestelmää, jolloin osaaminen tulee arvioiduksi aiempaa järjes­telmällisemmin. Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja tunnustamista on tehostettu perustamalla Stadin osaamiskeskus, jonka toiminta alkoi elokuussa 2016. Osaamiskeskuksessa on räätälöity palvelui­ta, tehty osaamiskartoituksia ja kehitetty palve­luohjausta, jotta asiakkaat pääsevät sujuvammin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Osaamisen tunnustamista on uudistettu ja hel­potettu osaamistodistuksella, joka on otettu käyttöön muun muassa onnistuneeksi koetussa seinättömässä työpajatoiminnassa. Tehostamisen tulokset eivät vielä näy opintojen läpäisyn paranemisena. Syynä tähän saattaa olla opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien heikkeneminen ja ongelmien lisääntyminen.

Revisionsnämnden konstaterar att

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

  • lisätä ja helpottaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä esimerkiksi sei­nätöntä työpajatoimintaa laajentamalla.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentarer

Emppu Orava (not verified)

Thu, 13.06.2019 - 08:00

Osaamisen kirjaaminen käyttöön otetussa tietojärjestelmässä on vähintäänkin haastavaa. Ensinnäkin näyttöjä voidaan antaa suoritettavaksi kun on tunnistettu jonkinlaista osaamista olevan. Näyttöjen osia on käytännössä mahdotonta kirjata järjestelmään, käytännössä näytönosia on kielletty kirjaamista järjestelmään. 
On lukuisia opintokokonaisuuksia joihin liittyy selkeitä kokonaisuuden osia joiden osaamista voisi oppia työssäoppimispaikoissa sekä näiden osaamista kuuluisi arvioida numerolla ilmaistuna asteikolla tyydyttävästä kiitettävään. 
Nykyinen haparoiva sekä hajanainen arviointiohjeistus on sekä opiskelijoiden oikeusturvan vastainen että epäoikeuden mukainen.
Tietojärjestelmässä arvioidaan esimerkiksi eettisyyttä, mikä lienee filosofinen käsite jolla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi auton kytkimen huollon tai elektoniikkapiirilevyn testaamisen kanssa.
 

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.