Tjänster som stöder närståendevårdarnas ork inom familje- och socialservicen

Kyynärsauvat ja kävelykeppi nojaavat seinää vasten. Kuvaaja: Kaisa Sunimento

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Har familje- och socialservicen sörjt för närståendevårdarnas ork och stöd i enlighet med stadsstrategin? Detta utvärderades genom att ta reda på hur närståendevårdarnas lagstadgade ledighet och övriga lagstadgade tjänster förverkligas. Familje- och socialservicen inom social- och hälsovårdssektorn ansvarar för tjänsterna inom stödet för närståendevård av under 65-åriga.

Slutsatser

Familje- och socialservicen har i huvudsak säkerställt närståendevårdarnas ork och stöd i enlighet med stadsstrategin, men det finns inte alltid tillräckligt med lämpliga avlastningsvårdplatser för olika klientgrupper. Dessa klientgrupper är till exempel svenskspråkiga, gravt handikappade över 18 år och klienter med neuropsykiatriska symtom. Klienter som omfattas av stödet för närståendevård av under 65-åriga utgör en heterogen grupp, så avlastningsvården kräver en omfattande sakkunskap och yrkesskicklighet.

Närståendevårdsfamiljerna har varit missnöjda med värdet av den servicesedel som kan användas för närståendevårdarens ledighet, eftersom det inte alltid räcker till för att köpa tjänsten hem under veckoslut och kvällar, då särskilt barnfamiljer behöver ta ledigt. Organisationerna har också föreslagit nya alternativ för att ersätta närståendevårdens ledighet, till exempel servicesedel för städservice. Närståendevårds- och handikapporganisationerna önskar att staden skulle utnyttja erfarenhetsexperter vid utvecklandet av tjänsterna. Det är viktigt att informera om tjänsterna inom stödet för närståendevård så att klienterna är medvetna om vilket slags stöd och vilka tjänster som är tillgängliga.

Revisionsnämnden konstaterar att

familje- och socialservicen inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska

  • öka antalet närståendevårdens avlastningsvårdplatser och förbättra kvaliteten på avlastningsvården så att vården motsvarar klientgruppernas behov.
  • kontrollera värdet av den servicesedel som används för närståendevårdarnas lagstadgade ledighet så att det bättre räcker till även för tillfällig vård under kvällar och veckoslut.
  • utveckla servicesedeln för närståendevård så att den mer mångsidigt kan användas till olika tjänster i enlighet med närståendevårdarnas behov.
  • utnyttja erfarenhetsexperternas kunnande i utvecklandet av tjänsterna för närståendevårdare.
  • säkerställa att informationen om stöd för närståendevård är lättillgänglig på lättläst språk på familje- och socialservicens webbplats.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.