Personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraft inom småbarnspedagogiken

Päiväkodin työntekijä ja lapset piirissä puun ympärillä. Kuvaaja: Jussi Hellsten.

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Har staden förbättrat personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraften inom småbarnspedagogiken? I stadsstrategin ingår ett mål att utarbeta åtgärder för att förbättra tillgången på personal inom småbarnspedagogiken och börja genomföra dem under fullmäktigeperioden. Hela staden vill stärka sin dragnings- och hållkraft som arbetsgivare samt förbättra arbetsförhållandena så att hela personalen deltar i verksamheten.

Slutsatser

Sektorn för fostran och utbildning har genom många åtgärder försökt förbättra tillgången på personal, men trots detta har personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraften försämrats. Till en del handlar det om riksomfattande trender som kan ha förstärkts av coronapandemin. Delvis handlar det dock om att personalbristen i sig själv är en faktor som ytterligare förvärrar personalbristen genom att försämra arbetshälsan. Personalbristen är dock inte ett problem endast i Helsingfors, utan det råder brist på lärare inom småbarnspedagogik i hela landet.

Personalbristen är redan så allvarlig att det behövs ytterligare intensifierade åtgärdsprogram för att förbättra personaltillgången. En varaktig lösning till personalbristen kräver även åtgärder av staten, det vill säga ett tillräckligt antal utbildningsplatser. Utifrån personalenkäten finns det fortfarande rum för förbättring inom sektorn för fostran och utbildning när det gäller att ta hänsyn till personalens förslag till sätt att förbättra arbetsförhållandena i arbetsgemenskapen. Att satsa på arbetshälsan kräver förutom sektorns åtgärder också lösningar på stadsnivå, såsom att säkerställa att personalförmånerna är konkurrenskraftiga. Personalenkäten visade också att anställda på daghem vill ha arbetsro och mindre administrativt rapporteringsarbete på daghemmen för att bättre kunna koncentrera sig på sin grundläggande uppgift.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadskansliet och sektorn för fostran och utbildning ska

 • fortsätta genomförandet av löneutvecklingsprogrammet i de yrkesgrupper som lider av brist på arbetskraft.
 • effektivisera intressebevakningen i statens riktning för att trygga tillräckliga utbildningsplatser inom småbarnspedagogiken.

sektorn för fostran och utbildning ska

 • inom småbarnspedagogiken ta större hänsyn till personalens synpunkter vid beslut om vilka åtgärder som ska vidtas på arbetsgemenskapsnivå för att förbättra arbetsförhållandena.
 • fortsätta att utveckla ledarskapet inom småbarnspedagogiken.
 • säkerställa att det inom småbarnspedagogiken är möjligt att koncentrera sig på det grundläggande arbetet.
 • säkerställa tillräckligheten och korrektheten av personalrapporteringen.
 • utreda om återställandet av Helsingforstillägget till vissa delar skulle kunna underlätta den svåra personalsituationen.

stadskansliet ska

 • utreda om de personalförmåner som Helsingfors stad erbjuder är konkurrenskraftiga jämfört med grannstäderna.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.