Att göra bilkörningen, gångtrafiken och logistiken smidigare i Helsingfors stadskärna

Vilkas liikenteinen Mannerheimintien Kaivokadun risteys. Kuvaaja: Jussi Hellsten.

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Har tillgängligheten och funktionaliteten av stadens centrum främjats ur gångtrafikens, bilkörningens och logistikens perspektiv i enlighet med de strategiska målen? Vid utvärderingen granskades också åtgärder i samband med markanvändningen och trafiken i stadskärnan samt program som hänför sig till gående, parkering och logistik.

Slutsatser

Staden har genomfört eller inlett ett antal åtgärder i enlighet med stadsstrategin och separata program i anslutning till gående, bilkörning och parkering för att främja centrumets tillgänglighet och funktionalitet, men några betydande effekter kan ännu inte observeras. Staden har främjat vissa projekt för att förbättra biltrafikens och logistikens smidighet, såsom Sörnästunneln och Hamntunneln. Projektet för centrumets livskraft och åtgärderna för att främja gående i centrumet har inletts. Utvärderingen visade att utvecklingen bromsas av skillnader i synsätten. Skillnaderna i synsätten anknyter oftast till frågan om hur viktig biltrafiken är för centrumets livskraft och i vilken utsträckning biltrafikens smidighet betonas i förhållande till den övriga trafiken.

Det krävs samarbete mellan staden och företag för att flytta parkeringen på gator till parkeringsanläggningar. Avtalsparkeringen mellan boende och parkeringsanläggningar har dock inte avsevärt ökat i popularitet under de senaste åren. En del av de åtgärder inom Citylogistikprogrammet 2020 som staden har genomförandeansvar för har inte förverkligats på grund av otillräckliga resurser. Man har försökt främja anslutningen till den underjordiska servicetunneln, men det finns inget incitament för detta om aktören inte anser sig behöva underjordisk service eller distribution. Staden har länge berett införandet av parkeringskoden för distributionstrafik, men har inte kommit vidare på grund av dataskyddsproblem.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadskansliet och stadsmiljösektorn ska

  • anvisa tillräckliga resurser för de åtgärder som krävs för att uppnå målen för Citylogistikprogrammet och som staden ansvarar för, fastställa mätarna och följa upp hur målen för programmet uppnås.
  • inleda åtgärder för att främja användningen av servicetunneln, som uppmuntrar fastighetsägare att ansluta nya objekt till servicetunneln.
  • öka samarbetet med privata parkeringsoperatörer för att öka avtalsparkering i privata parkeringsanläggningar i stället för parkering på gator.

stadsmiljösektorn ska

  • lösa dataskyddsproblemet i anslutning till parkeringskoden för distributionstrafik, så att parkeringskoden kan tas i bruk.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.