Autoilun, kävelyn ja logistiikan sujuvoittaminen Helsingin keskustassa

Vilkas liikenteinen Mannerheimintien Kaivokadun risteys. Kuvaaja: Jussi Hellsten.

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kaupungin keskustan saavutettavuutta ja toiminnallisuutta edistetty kävelyn, autoilun ja logistiikan näkökulmasta strategisten tavoitteiden mukaisesti. Arvioinnissa tarkasteltiin kaupunkistrategian linjausten ohella ydinkeskustan maankäytön ja liikenteen toimia sekä kävelyyn, pysäköintiin ja logistiikkaan liittyviä ohjelmia.

Johtopäätökset

Kaupunki on toteuttanut tai aloittanut lukuisia kaupunkistrategian ja erillisten ohjelmien mukaisia keskustan saavutettavuutta ja toiminnallisuutta edistäviä kävelyyn, autoiluun ja pysäköintiin liittyviä toimenpiteitä, mutta merkittäviä vaikutuksia ei ainakaan vielä ole havaittavissa. Kaupunki on edistänyt joitakin autoilun ja logistiikan sujuvuutta parantavia hankkeita, kuten Sörnäistentunnelia ja Satamatunnelia. Keskustan elinvoimaprojekti ja kävelyn edistämisen toimenpiteet on käynnistetty. Arvioinnissa havaittiin, että paikoin kehittämistä hidastavat näkemyserot. Ne liittyvät useimmiten siihen, miten keskeinen autoilun merkitys on keskustan elinvoimalle ja missä määrin autoilun sujuvuutta painotetaan suhteessa muuhun liikenteeseen.

Kaupungin ja yritysten yhteistyötä tarvitaan ohjaamaan kadunvarsipysäköintiä pysäköintilaitoksiin. Asukkaiden ja pysäköintilaitosten välinen sopimuspysäköinti ei ole kuitenkaan kasvattanut suosiotaan merkittävästi viime vuosina. Osa Citylogistiikkaohjelman 2020 kaupungin toteuttamisvastuulla olevista toimenpiteistä on jäänyt toteutumatta riittämättömien resurssien vuoksi. Maanalaiseen huoltotunneliin liittymistä on pyritty edistämään, mutta sille ei ole kannustetta, mikäli toimija ei katso tarvitsevansa maanalaista huoltoa tai jakelua. Kaupunki on pitkään valmistellut jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen käyttöönottoa, mutta se ei ole edennyt tietosuojaongelmien vuoksi.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee

  • osoittaa Citylogistiikkaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittaviin kaupungin vastuulla oleviin toimenpiteisiin riittävät resurssit, asettaa mittarit ja seurata ohjelman tavoitteiden toteutumista.
  • käynnistää huoltotunnelin käytön edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joilla kannustetaan kiinteistönomistajia liittämään huoltotunneliin uusia kohteita.
  • lisätä yhteistyötä yksityisten pysäköintioperaattorien kanssa sopimuspysäköinnin lisäämiseksi yksityisissä pysäköintilaitoksissa kadunvarsien sijaan.

kaupunkiympäristön toimialan tulee

  • ratkaista jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen tietosuojaan liittyvä ongelma, jotta pysäköintitunnus saataisiin käyttöön.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.