Tillräckligheten av tjänsterna inom barnskyddets öppenvård

Tyhjä keinu leikkipuistossa.

Beräknad lästid: 2 minuter

Huvudfrågan i utvärderingen var huruvida tjänsterna inom barnskyddets öppenvård är tillräckliga. Tillräckligheten av tjänsterna inom barnskyddets öppenvård utvärderades utifrån antalet klienter och klienternas behov. Dessutom ville man utreda om tjänsterna inom barnskyddets öppenvård har haft en förebyggande effekt på omhändertaganden.

Klientmängden per socialarbetare stämmer överens med bestämmelserna i den nya barnskyddslagen och är högst 35 klienter per medarbetare. Barnskyddets öppenvård har kapacitet att sköta de lagstadgade skyldigheterna, men eftersom familjernas svårigheter har ökat, kan behoven inte alltid tillgodoses. Dessutom kan man inte arbeta så intensivt med familjerna som skulle behövas. Tillgången på personal har blivit en utmaning.

Antalet klienter inom barnskyddets öppenvård har kunnat påverkas genom att satsa på arbetsgrupper där olika aktörer samarbetar med bedömningen av servicebehovet och på själva bedömningen av servicebehovet, där familjens behov beaktas som en helhet. Tjänsterna inom tidigt stöd, såsom familjesocialarbete, har stärkts. Uppföljningsdata om tjänsternas effekt finns dock inte att tillgå. Tidvis råder det brist på många tjänster. Det kan även ses att otillräckligheten av tjänsterna inom det tidiga stödet måste kompenseras med stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård.

Revisionsnämnden konstaterar att

social- och hälsovårdssektorn bör

  • vidta effektivare åtgärder än tidigare för att minska omsättningen av socialarbetare och förbättra tillgången till socialarbetare inom barnskyddet.
  • vidareutveckla tjänsterna som ordnas i samarbete med många aktörer och där barnens och familjernas behov beaktas på ett heltäckande sätt.
  • utöka tjänsterna inom tidigt stöd för barnen och familjerna så att familjerna får tillräckligt stöd i rätt tid.
  • utveckla uppföljningen av effektiviteten av det tidiga stödet för barnfamiljer och tjänsterna inom barnskyddets öppenvård.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.