Studerandehandledningens tillräcklighet i yrkesutbildningen

Kaksi nuorta opiskelee pöydän ääressä luokkahuoneessa.

Beräknad lästid: 2 minuter

Huvudfrågan i utvärderingen var huruvida de åtgärder som fostrans- och utbildningssektorn har vidtagit för att förbättra studerandehandledningen och examensgraden i yrkesutbildningen har varit tillräckliga. Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) följer principen ”hela läroanstalten handleder”. Enligt denna princip har en studerande rätt att få handledning av all personal som utför undervisnings- eller handledningsarbete vid läroanstalten och individuell handledning i samband med utarbetandet och uppdateringen av sin personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Lagen om yrkesutbildning ändrades 2018 och i den ändrade lagen framhävs individuell handledning för de studerande. Målet enligt stadsstrategin 2017–2021 var att förbättra examensgraden på andra stadiet. Man försöker förbättra examensgraden med hjälp av handledningen.

Det har vidtagits många åtgärder för att förbättra studerandehandledningen och examensgraden. Baserat på utvärderingen erbjuds dock studiehandledning, arbetsplatshandledning och handledning i anslutning till välbefinnande inte i tillräcklig omfattning. De studerande behöver mer stöd på arbetsplatserna. Specialyrkeslärarna har den bästa kompetensen i handledning av studerande som har ett stort stödbehov och ett behov av särskilt stöd. Även i utnyttjandet av responsen på handledningen och i uppföljningen av handledningens resultat konstaterades förbättringsbehov. Vid Stadin AO har det inte längre ansetts vara meningsfullt att följa upp examensgraden efter lagändringen 2018: i lagreformen lades vikt på individuella kunskapsmål och på att vid sidan av examen eftersträva avläggande av examensdelar, vilket examensgraden inte tar hänsyn till.

Revisionsnämnden konstaterar att

Stadin ammatti- ja aikuisopisto som ingår i fostrans- och utbildningssektorn bör

  • säkerställa att antalet specialyrkeslärare motsvarar behovet.
  • utöka uppföljningen av hur handledningen av de studerande lyckas.
  • utnyttja den respons som fås av personalen i utvecklingen av handledningen av de studerande.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.