Opiskelijoiden ohjauksen riittävyys ammatillisessa koulutuksessa

Kaksi nuorta opiskelee pöydän ääressä luokkahuoneessa

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, ovatko kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimenpiteet opiskelijoiden ohjauksen ja läpäisyasteen parantamiseksi ammatillisessa koulutuksessa olleet riittäviä. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa (Stadin AO) noudatetaan ”koko oppilaitos ohjaa” -periaatetta. Sen mukaan opiskelijalla on oikeus saada ohjausta kaikilta oppilaitoksen opetus- ja ohjaustyötä tekeviltä henkilöiltä ja yksilöllistä ohjausta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnan ja päivityksen yhteydessä. Laki ammatillisesta koulutuksesta muuttui vuonna 2018 painottaen opiskelijoiden yksilöllistä ohjausta. Kaupunkistrategiassa 2017–2021 oli tavoitteena parantaa toisen asteen läpäisyastetta. Ohjauksella pyritään parantamaan opintojen läpäisyä.

Johtopäätökset

Opiskelijoiden ohjauksen ja läpäisyasteen parantamiseksi on tehty paljon toimenpiteitä. Arvioinnin perusteella opinto-ohjausta, työpaikkaohjausta ja hyvinvointiin liittyvää ohjausta ei kuitenkaan ole riittävästi tarjolla. Opiskelijat tarvitsevat enemmän tukea työpaikoilla. Ammatilliset erityisopettajat osaavat parhaiten ohjata paljon ja erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Parannettavaa havaittiin myös ohjauksesta saadun palautteen hyödyntämisessä ja ohjauksen onnistumisen seurannassa. Läpäisyasteen seurantaa ei ole koettu Stadin AO:ssa enää mielekkääksi vuoden 2018 lakimuutoksen jälkeen: uudistuksessa korostettiin henkilökohtaisia osaamistavoitteita, ja tutkinnon suorittamisen ohella tavoitellaan tutkinnon osien suorittamista, joita läpäisyaste ei huomioi.

Lautakunta toteaa, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston tulee

  • varmistaa, että ammatillisia erityisopettajia on tarvetta vastaava määrä.
  • lisätä opiskelijoiden ohjauksen onnistumisen seurantaa.
  • hyödyntää henkilöstöltä saatua palautetta opiskelijoiden ohjauksen kehittämisessä.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.