Tillträde till icke-brådskande vård vid hälsostationer

Lääkäri potilastyössä

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om tillgången till den icke-brådskande vårdens tjänster vid stadens alla hälsostationer är på en nivå som är förenlig med lagen och stadens egna riktlinjer? Vid utvärderingen utreddes det om man har fått kontakt med vårdstället och om vårdbehovet har bedömts i enlighet med lagen samt stadens målsättningar och riktlinjer och om man har fått icke-brådskande vård i enlighet med lagen samt enligt stadens målsättningar och riktlinjer ett jämlikt sätt.

Slutsatser

Den icke-brådskande vården vid Helsingfors hälsostationer fullgörs med enstaka undantag inom den utsatta tiden enligt lagen, men inte på den nivå som stadens egna riktlinjer kräver och inte på ett likvärdigt sätt i olika områden. Enstaka fall där 90 dygns väntetid överskrids förekommer årligen och största delen av dem förekommer på östra områdets hälsostationer. Det förekommer ytterst stora skillnader i väntetiderna för utförda besök till olika hälsostationer. Den främsta orsaken till att tillträdet till icke-brådskande vård vid hälsostationer inte förverkligas på ett jämlikt sätt på olika områden eller enligt stadens mål är bristen på läkare. De viktigaste faktorerna som påverkar läkarnas varaktighet och tillgänglighet är arbetsbördan, utbildningsmöjligheterna och en konkurrenskraftig lön jämfört med Helsingfors närkommuner.

Revisionsnämnden konstaterar att

social- och hälsovårdssektorn bör
◼ säkerställa att tillträdet till icke-brådskande vård förverkligas i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen på alla hälsostationer.
◼ utveckla hälsostationernas arbetsförhållanden i den riktningen att arbetsbördan kan upplevas som rimlig på alla hälsostationer.
◼ vidareutveckla rekryteringen av läkare och viljan att stanna kvar på hälsostationerna.
◼ organisera tillräckliga möjligheter för läkarna att utbilda sig vid hälsostationerna.
◼ utveckla statistikföringen av tillträdet till icke-brådskande vård så att skillnaderna mellan och utmaningarna på olika hälsostationer går att identifiera.

social- och hälsovårdssektorn bör tillsammans med stadskansliet 

◼ säkerställa att läkarnas löner på Helsingfors hälsostationer är konkurrenskraftiga.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.