Programmen Mukana och Me-skolutveckling för att förebygga marginalisering i skolorna

Koululaisia oppitunnilla luokassa

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfrågor var om man i grundskolorna har vidtagit sådana åtgärder som ingår i programmet Mukana och om man i Me-skolorna har vidtagit åtgärder i enlighet med projektets målsättningar. Programmet Mukana är ett stadsstrategiprojekt för minskande av olikvärdighet och för förebyggande av marginalisering bland barn och unga åren 2017–2021. Me-skolprojektet, som har genomförts i tre skolor, är en del av programmet Mukana. Vid utvärderingen granskades fyra åtgärder inom projektet Mukana: hur modellen för en inkluderande skola framskrider; Enligt Mig, Enligt Dig-kurserna; utvecklande av processen för ingripande i skolfrånvaro och sätt att öka läsande bland i synnerhet pojkar och barn med invandrarbakgrund. Dessutom granskades Me-skolutvecklingen vid Laakavuoren koulu, Kannelmäen peruskoulu och Malmin peruskoulu. Utvärderingen gällde utvecklandet av arbetsmiljön och yrkespersoners arbete i Me-skolorna och hur de mål som uppställts för de enskilda Me-skolorna nåtts.

Slutsatser

De åtgärder inom programmet Mukana som valdes ut för utvärderingen har i huvudsak börjat vidtas i grundskolorna. Åtgärderna inom programmet Mukana fortsätter, trots att strategiperioden tar slut. Vid Me-skolorna har man i huvudsak vidtagit de åtgärder som nämns i målsättningarna för Me-projektet. I Laakavuoren koulu har man också lyckats göra arbetsmiljön lugnare genom undervisning i emotionella och interaktiva färdigheter. Erfarenheterna har varit såpass goda att man tänker sprida undervisningen även till andra skolor. I yrkespersonernas arbete har mångprofessionaliteten och samarbetet ökat. Av utvärderingen att döma spelar skolorna en viktig roll i bekämpandet av marginalisering. För kontinuitetens skull behövs det att det mångprofessionella samarbetet och skolcoachernas arbete fortsätter i skolorna. Dessutom tycks det för att de marginaliseringsförebyggande projekten ska kunna fortsätta behövas en särskild ansvarsperson som organiserar och koordinerar projekten och får dem att bli en del av skolornas normala verksamhet.

Revisionsnämnden konstaterar att

fostrans- och utbildningssektorn bör
◼ för de områden där social utsatthet förekommer mer än genomsnittligt avdela varaktiga resurser till grundskolorna för det arbete som görs för att förebygga
olikvärdighet och marginalisering bland barn och unga. Sådana resurser gör det möjligt för skolorna att fortsätta med – eller ta i bruk – arbetssätt som skapats och befunnits goda vid utvecklingsarbetet i Me-skolorna och inom skolcoachmodellen.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.