Mukana-ohjelma ja Me-koulukehittäminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi peruskouluissa

Koululaisia oppitunnilla luokassa

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymykset olivat, onko Mukana-ohjelman toimenpiteitä toteutettu peruskouluissa ja onko Me-kouluissa toteutettu hankkeen tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä. Mukana-ohjelma on eriarvoisuuden vähentämisen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke vuosina 2017−2021. Me-kouluhanke, jota on toteutettu kolmessa koulussa, on osa Mukana-ohjelmaa. Arvioinnissa tarkasteltiin neljää Mukana-hankkeen toimenpidettä: inklusiivisen koulun mallin etenemistä; Minun silmin, Sinun silmin -koulutusta; poissaoloihin puuttumisen prosessin kehittämistä ja toimintatapoja erityisesti poikien ja maahanmuuttajataustaisten lukemisen lisäämiselle. Lisäksi tarkasteltiin Laakavuoren, Kannelmäen ja Malmin Me-koulukehittämistä. Arvioinnin kohteena olivat Me-koulujen työympäristön ja ammattilaisten työskentelyn kehittäminen tavoitteiden mukaisesti ja Me-kouluille asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Johtopäätökset

Arviointiin valittuja Mukana-ohjelman toimenpiteitä on pääosin alettu toteuttaa peruskouluissa. Mukana-ohjelman toimenpiteet jatkuvat, vaikka strategiakausi päättyykin. Me-kouluissa on pääosin toteutettu Me-hankkeen tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä. Laakavuoren koulussa tunne- ja vuorovaikutusopetuksella on saatu myös rauhoitettua koulun työympäristöä. Kokemukset ovat olleet sen verran hyvät, että opetusta ollaan laajentamassa myös muihin kouluihin. Ammattilaisten työskentelyssä moniammatillisuus ja yhteistyö ovat lisääntyneet. Arvioinnin perusteella kouluilla on varsin tärkeä rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Toiminnan jatkuvuus on riippuvaista moniammatillisen yhteistyön sekä kouluvalmentajien työn jatkumisesta kouluissa. Syrjäytymistä ehkäisevien hankkeiden jatkuminen näyttää lisäksi edellyttävän erillistä vastuuhenkilöä, joka organisoi ja koordinoi hankkeita sekä jalkauttaa ne osaksi koulujen normaalia toimintaa.

Lautakunta toteaa, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

osoittaa pysyvä resurssi peruskouluille lasten ja nuorten eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävään työhön niillä alueilla, joilla huono-osaisuutta esiintyy keskimääräistä enemmän. Resurssi mahdollistaa sen, että kouluissa voidaan jatkaa tai käynnistää Me-koulukehittämisessä ja kouluvalmentajamallissa luotuja hyväksi koettuja toimintamalleja.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.