Inverkan av anslagen för positiv diskriminering (PD) i grundskolorna

Alakoululaisia luokassa noppapelin äärellä

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om man med hjälp av finansieringen för positiv särbehandling har lyckats nå de uppställda målen i grundskolorna. Detta utvärderades genom en utredning av om man med hjälp av finansieringen för positiv särbehandling har lyckats skapa tjänster som erbjuder lokalt sett jämlika förutsättningar för inlärning och om man genom finansieringen för positiv särbehandling i skolorna har lyckats minska på de lokala skillnaderna i barns och ungas välfärd med anknytning till skolgången.

Slutsatser

Med hjälp av finansieringen för positiv särbehandling har man enligt målet jämnat ut regionala välfärdsskillnader i grundskolorna som berott på stadsstrukturen. Med finansieringen har det varit möjligt att skapa tjänster som stöder förutsättningarna för regionalt jämställd inlärning. Forskningsdata i ämnesområdet visar att PD-anslaget har en positiv inverkan på infödda finska pojkar och invandrares sannolikhet att söka vidare till andra stadiets utbildning. Den mest centrala och effektfulla åtgärden som åstadkommits tack vare anslaget är anställning av tilläggspersonal, men möjligheten till kulturupplevelser och anskaffning av material anses även vara viktigt. PD-anslaget som utdelas till områdena för grundläggande utbildning utöver anslaget som utdelas till skolor underlättar koordineringen av finansieringen och förbättrar skolornas möjlighet att koordinera resurser. Helhetsfinansieringens koordinering är en utmaning eftersom skolorna har under olika år även projektfinansiering att utnyttja, vilken beviljas delvis för samma ändamål som PD-finansieringen.

Revisionsnämnden konstaterar att

fostrans- och utbildningssektorn bör
◼ fortsätta utdelningen av anslag för positiv diskriminering även till områdena för grundläggande utbildning.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.