Generellt inriktad elevvård inom stadens grundläggande utbildning

Kaksi tyttöä leikkimässä koulun pihalla, näkyy vain jalat

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om den generellt inriktade elevvården vid Helsingfors stads grundskolor överensstämmer med lagen om elev- och studerandevård. Detta utvärderades genom utredning av om man inom den generellt inriktade elevvården har beaktat det förebyggande som lagen nämner, om man har skapat metoder för uppföljning av den generellt inriktade elevvården och om kurators- och psykologresurserna inom elevvården motsvarar bestämmelserna.

Slutsatser

Den generellt inriktade elevvården i grundskolorna ges för det mesta såsom lagen om elev- och studerandevård föreskriver, men elevernas första samtal med psykolog eller kurator har inte alltid skett inom lagstadgad frist. Den generellt inriktade elevvården har gjorts mer systematisk, och det branschövergripande samarbetet mellan utbildningsväsendet och social- och hälsoväsendet har utökats. Elevvården har följts lagenligt genom egenövervakning. Ändå var det bara i ungefär var tredje skola som vårdnadshavare deltagit i elevvårdsgruppens möten. Följningen av elevernas välbefinnande i olika skolor omfattade inte alla skolor.

Stadens elevvård ger kurators- och psykologservice vid de skolor som staden upprätthåller och vid privata och statliga skolor, men uppgifter om hur kuratorernas och psykologernas arbetsmängder fördelar sig mellan de olika huvudmännen saknades.

Revisionsnämnden konstaterar att

elevvården inom fostrans- och utbildningssektorns grundläggande utbildning bör
◼ se till att eleverna får psykolog- och kuratorshjälp inom lagstadgad frist.
◼ se till att skolorna åtminstone en gång per termin bjuder in vårdnadshavarna på möte till skolans arbetsgrupp för generellt inriktad elevvård.
◼ se till att skolorna regelbundet följer elevernas välbefinnande på ett enhetligt och jämförbart sätt.
◼ med skriftlig rapportering följa hur dimensioneringen av kurators- och psykologservicen artat sig.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.