Effektiviseringen av lokalanvändningen och dess effekter

Dekorativ bild

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Den viktigaste frågan vid utvärderingen var om förnyelserna för att effektivisera lokalanvändningen, vilka omfattar införande av nya arbetsmetoder, hade de eftersträvade effekterna på kvaliteten på den service som ges klienterna och på personalens arbetsförhållanden i daghem, i centraler för hälsa och välbefinnande, i familjecenter och i förvaltningens aktivitetsbaserade kontor. Med förnyelser som syftar till att effektivisera lokalanvändningen avses i utvärderingen att minska antalet lokaler, förtäta lokalanvändningen eller centralisera tjänsterna så att man samtidigt strävar efter att förbättra kundservicen och arbetssättet. Till dessa förnyelser hör bland annat de aktivitetsbaserade kontoren samt servicecentralerna inom social- och hälsovårdssektorn.

Slutsatser

Reformerna genom vilka man syftar till att effektivisera lokalanvändningen har haft de eftersträvade effekterna på kvaliteten på den service som man ger klienterna och på personalens arbetsförhållanden, särskilt i centraler för hälsa och välbefinnande, familjecenter och förvaltningens aktivitetsbaserade kontor. Det har ändå ständigt funnits sådant som bör förbättras i lokalernas funktionalitet. Att förnya daghemslokalerna genom att effektivisera lokalanvändningen ökade flexibiliteten i hur lokalerna kan användas, men verkade ha försämrat kvaliteten på servicen och personalens arbetsförhållanden. Det är viktigt att barngrupper som består av små barn har ett utrymme som upplevs som gruppens eget och där barnen kan känna sig trygga. Inom småbarnspedagogiken kan politiska beslut öka efterfrågan avsevärt och försvårar därför lokalplaneringen. I utvärderingen upptäcktes inom alla tjänster ett behov av att höra klienten och personalen i ett tidigt skede så att man kan utveckla servicen och lokalerna kontinuerligt.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn bör

  • i samband med ombyggnadsprojekt och byggande av daghem se till att det finns tillräckligt med lugna utrymmen som går att avgränsas för barngrupper, särskilt för sådana grupper som består av små barn.

stadskansliet och sektorerna bör

  • genomföra eventuella flyttningar till multifunktionslokaler så att klienterna och personalen från början kan delta i planeringen av lokalerna.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.