Suositusten vaikuttavuuden arviointi

Beräknad lästid: 1 minut

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, mitä vaikutuksia tar­kastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikerto­muksessa esittämillä suosituksilla on ollut. Vaikutuksia arvioitiin selvittämällä, mihin suosi­tusten mukaisiin toimenpiteisiin toimialoilla on ryhdytty, ja mitä vaikutuksia toimenpiteillä on ollut. Vuoden 2016 arviointikertomuksessa käsiteltiin 20 arviointiaihetta ja esitettiin 43 suositusta.

Johtopäätökset

Tarkastuslautakunnan antamat suositukset johtavat useimmiten toimenpiteisiin. Vuoden 2016 arviointikertomuksen suosituksista 84 prosenttia oli sellaisia, että toimialoilla oli ryhdytty joko osittain tai kokonaan suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin. Onnistumisia oli useita: liikuntapalveluissa on edistetty sukupuolten tasa-arvoa teettämällä liikunta-avustusten sukupuolivaikutusten arviointi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on parantanut palveluverkon kehittämiseen liittyvää viestintää ja osallisuutta sekä vaikuttanut koululaisten koulupäivän aikaisten julkisen liikenteen maksujen poistamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia on vaikeampi osoittaa, varsinkin lyhyellä aikavälillä. Vuoden 2016 arviointikertomuksessa oli kolme suositusta, joiden ei katsottu toteutuneen ja neljä suositusta, joiden toteutumista ei eri syistä voitu arvioida.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.