Inverkan av planläggningen av bostadsområden på grönområden

Ilmakuva Kulosaaren sillasta. Kuvaaja: Jussi Hellsten

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Har stadsmiljösektorn säkerställt att grönområdena bevaras eller ökas i planläggningen av bostadsområden? Enligt riktlinjerna i stadsstrategin 2021–2025 ska antalet träd och grönska i staden ökas, skogsnätverket och ängsnätverket ska stärkas och byggande ska inte anvisas på Helsingfors mest värdefulla naturområden. Å andra sidan eftersträvar stadsstrategin en ökning av Helsingfors invånarantal, varför planläggningen ska göra det möjligt att producera nya bostäder.

Slutsatser

Stadsmiljösektorn har i huvudsak säkerställt att grönområdena bevaras och grönskan ökar vid planläggningen av bostadsområdena i enlighet med stadsstrategierna 2017–2021 och 2021–2025. Till följd av byggandet av de planlagda bostadsområdena kommer den sammanlagda grönarealen i staden dock sannolikt att minska. Detta beror på att man vid planläggningen måste sammanjämka målen för naturen och rekreationsområdena med andra mål, bland annat målen för bostadsproduktionen.

Enligt utvärderingsobservationerna har man vid planläggningen av bostadsområden tagit tillräcklig hänsyn till utvecklingen av de ekologiska nätverken. Man har vid planläggningen av bostadsområden säkerställt att byggande inte anvisas på de mest värdefulla naturområdena i Helsingfors. Exempelfall visar dock att man i detaljplaner har anvisat bostadsbyggande till naturområden där det finns hotade livsmiljöer eller där det lever hotade arter. I de vid utvärderingen granskade fallen har byggandet i dessa områden dock varit väl motiverat, och vid beredningen av planerna har man försökt utreda och i mån av möjlighet beakta aktuella naturuppgifter och utredningar som gäller planeringsområdet.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsmiljösektorn ska

  • fortsätta att vid general- och detaljplaneringen gynna lösningar som bevarar eller ökar stadsnaturen eller parkerna i planeringsområdet så mycket som möjligt.
  • fortsätta arbetet med att definiera Helsingfors mest värdefulla naturområden och så snart som möjligt göra resultaten av arbetet tillgängliga för planläggarna.
  • säkerställa att det finns tillräckligt med aktuella naturuppgifter tillgängliga för planläggningen.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.