Effektiv användning av byggnadsegendom

Kalasataman kerrostaloja. Kuvaaja: Jussi Hellsten.

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Är stadens processer för förvaltning av och avstående från byggnadsegendom strategiska mål och stöder de servicebehoven? I stadstrategin konstateras att staden fortsätter att följa riktlinjen enligt vilken staden ska avstå från sådana fastigheter

som inte är i stadens eget bruk. I utvärderingen undersöktes hur genomförandet av målen och åtgärderna enligt riktlinjernas sjätte punkt i lokalstrategin har framskridit. Målläget är att staden inte har lokaler som den inte behöver för sitt eget bruk eller vars ägande inte anknyter till andra strategiska skäl.

Slutsatser

Stadsmiljösektorn har utvecklat processerna för förvaltning av och avstående från byggnadsegendom samt principerna för ägande, och för närvarande stöder de i huvudsak de strategiska målen och servicebehovet. Stadens mål är att åstadkomma en förändring av verksamhetskulturen, som dock kräver tid och engagemang över fullmäktigeperioderna. Staden har utvecklat processerna för förvaltning av byggnadsegendomen, men bland annat oförutsedda förändringar i verksamhetsmiljön har försenat utvecklingen av helheten.

Avståendet från tomma lokaler har inte alltid anpassats bland annat efter sektorernas hyresavtal, så det finns fortfarande anledning att påskynda processen för avståendet från tomma lokaler. Ett projekt har inletts för att utveckla samarbetet mellan planläggningen av markanvändningen och tjänsten Lokaler. En separat process har skapats för avståendet från byggnader genom rivning. Processen för avståendet från lokaler har utvecklats nyligen, så dess effekter blir synliga först senare.

Antalet tomma lokaler har nått en minskande trend, men detta har inte hjälpt med den kraftiga ökningen av kostnaderna för tomma lokaler under de senaste två åren. I synnerhet kostnaderna för Hekas tomma närbutikslokaler har ökat. Stadsmiljösektorn svarar för andrahandsuthyrningen av Hekas affärslokaler i enlighet med stadsstyrelsens beslut av 1994.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsmiljösektorn i samarbete med andra sektorer ska

  • effektivisera genomförandet av riktlinjerna i stadsstrategin genom att avstå från onödiga lokaler som ägs av staden och utveckla den långsiktiga planmässigheten i fråga om ägande.

stadsmiljösektorn ska

  • säkerställa genomförandet av lokalstrategin och åtgärderna i de program som stöder den före kommande strategiska eller programmässiga reformer som gäller byggnadsegendom.
  • utreda det lämpligaste sättet att ordna uthyrning av Hekas affärslokaler.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.