Ungas påverkningsmöjligheter i praktiken

Nuoria tekemässä koulutyötä opettajan läsnäollessa

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om staden i enlighet med sina beslut och riktlinjer har främjat de ungas möjligheter att påverka. Detta besvarades genom utredning av om de ungas initiativ har behandlats i enlighet med stadens förvaltningsstadga och övriga föreskrifter, om initiativsystemet för unga har utvecklats i enlighet med staden riktlinjer, om valet av ungdomsråd år 2019 genomfördes i enlighet med målsättningarna för valet, om ungdomsrådets möjligheter att påverka stadens verksamhet har varit sådana som stadens riktlinjer föreskriver och om staden har stött och uppmuntrat även sådana unga som fallit utanför deltagandet till påverkan och delaktighet.

Slutsatser

Staden har till en del främjat påverkningsmöjligheterna för unga i enlighet med stadens beslut och riktlinjer. Med det undantaget att ungdomssektionen inte följt hur de ungas rätt till initiativ praktiserats har de ungas initiativ behandlats såsom förvaltningsstadgan och stadens övriga direktiv föreskriver. Man har börjat utveckla initiativsystemet för unga utgående från stadens riktlinjer, men det har gått långsamt. Ungdomsvalet 2019 hölls i enlighet med målsättningarna i verksamhetsplanen för påverkningssystemet för unga, i så måtto att man nu lyckades entusiasmera fler unga att ställa upp som kandidater. Ungdomstjänsten har gjort det lättare för sådana unga som hamnat utanför deltagandet att påverka genom att inför ungdomsval uppgöra visuella anvisningar för specialskolors elever. Att hålla valet i enlighet med målsättningen blev svårare främst på grund av samarbetsproblem med andra skolor och läroanstalter än stadens egna. Ett problem är också skillnaderna mellan kultur- och fritidssektorns och fostrans- och utbildningssektorns uppfattningar om hur man i skolor och läroanstalter fostrar till påverkande.

Revisionsnämnden konstaterar att

kultur- och fritidssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn bör
◼ fortsätta intensifiera sitt samarbete i syfte att göra påverkningsmöjligheterna för unga till en konkret del av skolornas och läroanstalternas verksamhet och undervisning.


stadskansliet bör, tillsammans med sektorerna
◼ se till att de personer vid sektorerna som bereder svaren på initiativen tar kontakt med dem som kommit med initiativen.


kultur- och fritidssektorn bör i samarbete med stadskansliet
◼ göra initiativtagandet lättare för de unga. 

kultur- och fritidssektorn bör
◼ vid ungdomsval utöka samarbetet med privata och statliga skolor och läroanstalter.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.