Minska utsläpp från användning av byggnader och byggande

Kalasataman alue ja rakennustyömaita

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035 nämnda åtgärder kring dels byggande, dels användning av byggnader har vidtagits. Med hjälp av intervjuer, e-postförfrågningar och tjänsten Klimatväktaren bedömdes det om stadsmiljösektorn och Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) har verkställt åtgärderna i programmet KNH 2035. Dessutom bedömdes det om utsläppsminskningarna har gjorts i samarbete med företagsvärlden och stadens invånare.

Slutsatser

Stadsmiljösektorn och Heka har vidtagit centrala åtgärder för minskning av utsläppen från byggande och byggnadsanvändning nämnda i programmet KNH 2035. Enligt en grov uppskattning i utvärderingen har en tredjedel av de vidtagna åtgärderna framskridit bra eller mycket bra. Alla uppgifter om åtgärderna i Klimatväktaren såg inte ut att vara aktuella, och för största delen av åtgärderna hade ingen konsekvensbedömning gjorts.

Stadsmiljösektorn har börjat vidta åtgärder kring byggande och byggnadsanvändning nämnda i programmet KNH 2035. Men av olika orsaker hade en del av åtgärderna kring byggande hittills framskridit långsamt. På grund av att byggnader har långt livsspann vore det, för att kunna nå målen för utsläppsminskningarna inom utsatt tid, skäl att påskynda åtgärderna. Heka har, för att minska utsläpp från användning av byggnader, vidtagit betydande åtgärder kring till exempel energieffektivitetskrav, renoveringar och energirenoveringar. Hekas åtgärder för att minska utsläpp från byggande är fortfarande i huvudsak pilotåtgärder. Som exempel har man byggt bara några objekt i trä, och lösningar som bygger på cirkulär ekonomi är fortfarande på provstadiet.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsmiljösektorn bör
◼ säkra att alla uppgifter som i Klimatväktaren finns om åtgärderna inom Kolneutralt Helsingfors 2035 är à jour och aktuella.
◼ lägga fram effektbedömningar av ett större antal åtgärder nämnda i Klimatväktaren.
◼ säkra att minskandet av utsläpp som härrör från byggande, grundberedning och material framskrider enligt tidtabell.

stadsmiljösektorn bör i samråd med Helsingfors stads bostäder Ab (Heka)
◼ öka byggandet i trä och andra åtgärder för att minska utsläppen under byggtiden.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.