Det havsnära Helsingfors

Kaksi sup-lautailijaa meren lahdella

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om stadsstrategins mål för ett havsnära Helsingfors och åtgärderna inom Helsingfors havsstrategi 2030 har främjats. Till dessa hör exempelvis om man har fortsatt med att öppna den närliggande skärgården för allmänt bruk, om tillgängligheten av de marina resmålen har förbättrats och om användningen av strandområden har främjats. Till målen hörde också att göra samarbetet intensivare när det gäller marina ärenden både inom staden och med externa partner.

Slutsatser

Stadsstrategins mål har uppfyllts väl. Av de 14 åtgärder som planerats för åren 2019–2022, inom havsstrategin som gäller mer långsiktigt, och varit föremål för utvärdering har alla främjats under åren 2019–2020. Hälften har redan genomförts antingen helt eller i huvudsak. Under fullmäktigeperioden 2017–2021 har utvecklingen av det havsnära Helsingfors utförts i formen av ett spetsprojekt, och projektet har haft en egen projektchef samt en projektgrupp bestående av sakkunniga inom staden. Med denna organiseringsmodell har man uppnått goda resultat. Samarbetet med stadens externa partner gjorts mer regelbundet. Beslutanderätten i maritima ärenden ligger inte under en sektorchef. För ärenden som gäller mer än en sektor finns det inte en chef som kunde bestämma hur saken ska lösas och vilka resurser som ska användas. Sjötrafikens utveckling och genomförandet av det marina underhållsnätverket saknar en ansvarig part. Den maritima utvecklingen har också lidit av att den inte har en egen budget.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadskansliet bör tillsammans med stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorn
◼ bestämma en ansvarig ledning för utvecklandet av det havsnära Helsingfors.
◼ utreda en fungerande modell för att reservera anslag på stadsnivå för den maritima utvecklingen.
◼ besluta om ansvariga parter för utvecklingen av sjötrafiken och för genomförandet av ett maritimt underhållsnätverk.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.