Liikuntatoimen strategisten tavoitteiden toteutuminen

Kuvituskuva

Beräknad lästid: 2 minuter

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, miten kaupungin stra­tegiaohjelman 2013–2016 liikuntaan liittyvät ta­voitteet ja Helsingin liikuntastrategian 2013–2017 tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteena oli lisätä terveyttä edistävää liikuntaa ja vähentää liikkumattomuutta, lisätä viihty­vyyttä ja vetovoimaisuutta liikuntapalve­lujen keinoin, aktivoida liikunnan kansalaistoimintaa, uudistaa liikuntaseurojen avustusten myöntämisperus­teet, lisätä liikuntapalvelujen tuottamista muiden toimijoiden kanssa sekä kehittää liikuntatoimen henkilökunnan osaamista.

Johtopäätökset

Liikuntatoimen strategiset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Liikuntastrategian toimenpiteet olivat kuitenkin pääosin vakiintunutta toimintaa kuvaavia, eikä tavoitteiden toteutumiselle asetettu mittareita. Terveyttä edistävää liikuntaa on onnistuttu lisää­mään ja liikkumattomuutta vähentämään erityises­ti lasten ja nuorten osalta. Keinoja ovat olleet EasySport, FunAction, Liikkuva koulu ja NYT-liikunta. Helsingin ja sen kaupunginosien viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta liikuntapalvelujen keinoin on osittain onnistuttu lisäämään, mutta liikuntapalvelut eivät jakaudu kaupunginosittain tasaisesti. Liikunnan kansalaistoiminnan aktivointi ja avustus­järjestelmän uudistaminen vuonna 2016 on onnistunut pääosin hyvin. Avustusuudistuksen painopisteenä oli lasten ja nuorten liikunta. Koulujen liikuntatilojen iltakäytön hallinnointi on siirretty liikuntapalvelujen vastuulle, mikä helpot­taa erityisesti urheiluseurojen toimintaa. Liikuntapalvelujen tuottamista muiden toimijoiden kanssa on lisätty onnistuneesti. Esimerkiksi puolet kau­pungin tekonurmikentistä on yhteistyössä seuro­jen kanssa toteutettuja. Lähiliikuntapaik­koja on rakennettu runsaasti koulujen yhteyteen lähiörahaston tuella. Liikuntapalvelujen henkilöstön osaamista on kehitetty.

Revisionsnämnden konstaterar att

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee

  • asettaa kaupunkistrategian lisäksi valmistel­tavaan liikkumisohjelmaan selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla liikkumisen tavoitteiden to­teutumista voidaan seurata.
  • edistää liikunnan harrastusmahdollisuuksien ja liikuntapaikkojen nykyistä tasaisempaa ja­kautumista Helsingissä.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.