Stadens ekonomi

Kauppatori ja Helsingin kaupungintalo illan hämärässä. Kuvaaja: Julia Kivelä.

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Vid utvärderingen granskades Helsingfors stads och stadskoncernens ekonomiska ställning 2022 och utvecklingen av ekonomin sedan föregående år. Dessutom utvärderades huruvida målet för begränsning av ökningen av driftsutgifterna och målet för finansiering av investeringar enligt stadsstrategin har uppnåtts.

Slutsatser

Stadens ekonomi var stabil 2022. Coronapandemins direkta effekter på ekonomin minskade jämfört med året innan. Ökningen av driftsutgifterna låg inom de gränser som fastställdes i stadsstrategin för 2021–2025. Även målet för verksamhetens och investeringarnas kassaflöde som anknyter till finansiering av investeringar höll sig i linje med strategin. Den viktigaste reformen med tanke på ekonomin 2022 var bolagiseringen av HST, som särskilt påverkade posterna i finansieringsanalysen.

I moderstaden har man kunnat minska den långfristiga skulden fram till 2021, trotts att stadens investeringsutgifter har varit höga. År 2022 ökade lånen och hyresansvaren något, men i och med minskade investeringar och ökade skatteintäkter räckte internfinansieringen till investeringarna. På koncernnivå däremot är både skulderna och investeringarna höga och de ekonomiska nyckeltalen genomgående svagare än moderns.

År 2022 gjordes förberedelser för genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Stadens skattesats för 2023 fastställdes till 5,36 procent, och staden förbereder sig i fortsättningen för att finansiera en större del av investeringarna med lånefinansiering.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.