Företagsvänligt klimat och samarbete med företag

Kaksi miestä ja nainen katsovat yhdessä tietokonetta

Beräknad lästid: 2 minuter

Huvudfrågan i utvärderingen var huruvida staden har genomfört tillräckliga åtgärder för att främja ett företagsvänligt klimat och samarbetet med företag. I Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 sattes som mål att Helsingfors ska bli Finlands bästa stad för företag. I utvärderingen granskades i huvudsak åtgärderna vid stadskansliets näringslivsavdelning.

Staden har i huvudsak genomfört tillräckliga åtgärder som syftar till att främja ett företagsvänligt klimat och samarbetet med företag. De flesta åtgärderna har genomförts enligt tidsplanen, men åtgärderna för bedömning av konsekvenserna för företagen har inte kunnat genomföras som planerat, delvis på grund av coronapandemin. Inte heller har alla bedömningar av konsekvenserna för företagen färdigställts i tid för att kunna användas som stöd i beslutsprocesserna. Just nu kan tjänsterna och beslutsprocesserna för företagskunderna verka väldigt långsamma, eftersom kunderna inte kan följa processens framåtskridande.

Baserat på de mätare som granskats går det inte att direkt säga huruvida stadens företagsvänliga klimat och företagens nöjdhet med staden som verksamhetsmiljö har förbättrats under granskningsperioden. I stadens instruktioner beaktas små och medelstora företag i de offentliga upphandlingarna i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag. Hur SME-företags andel i deltagandet har utvecklats kan för närvarande inte följas upp. Stadens kommunikation har i huvudsak ordnats på ett sätt som främjar ett företagsvänligt klimat och växelverkan. Kommunikationens åtkomlighet eller effekt granskas inte genom någon närmare uppföljning i efterhand.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadskansliets näringslivsavdelning bör i samarbete med sektorerna

  • utreda möjligheterna att öka transparensen hos företagskundservicens processer.

stadskansliets näringslivsavdelning bör

  • säkerställa att bedömningarna av konsekvenserna för företagen färdigställs i tillräckligt god tid för att kunna användas som stöd i beslutsprocesserna.
  • utreda vad som är ett fungerande sätt att följa upp små och medelstora företags deltagandevolymer i stadens konkurrensutsättningar.
  • utveckla uppföljningen i efterhand av företagskommunikationens nåbarhet och effekt.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.