Stadens ekonomi

Kaupungin vaakunaliput liehuvat kaupungintalon katolla

Utvärderingens mål

Vid utvärderingen granskades Helsingfors stads och stadskoncernens ekonomiska läge år 2020 och hur ekonomin utvecklats från åren innan. Dessutom utvärderades det om målet i stadsstrategin om begränsning av ökningen i driftsutgifterna och målet för finansiering av investeringar har uppfyllts.

Slutsatser

Man har lyckats minska moderstadens långfristiga skulder redan under flera år trots att stadens investeringsutgifter har ökat. Under strategiperioden har investeringarna alltså kunnat genomföras med inkomstfinansiering utan att lånetrycket per capita har ökat. Ökningen av driftsutgifterna har inte hållits inom de ramar som fastställts i stadsstrategin. Stadens ekonomi vilar ändå på en stadig grund. Både investeringsnivån och investeringarnas utfall under 2020 var exceptionellt höga. Inkomstfinansieringen förblev på en god nivå delvis tack vare de coronakompensationer som staten betalat.

Coronapandemin innebär en mycket stor ekonomisk osäkerhet. Den inverkar på intäkterna från kommunal- och samfundsskatter, men också på de utgifter vars tillväxt är särskilt svår att förutse på grund av det ökade vård- och serviceunderskottet samt inlärningsunderskottet.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsstyrelsen ska
◼ förbereda sig på ökade kostnader, som beror på underskott inom vård, service och inlärning orsakade av coronapandemin.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.