Främjande av jämställdhet mellan könen inom kultur- och fritidssektorn

Tapahtuma Töölönlahdella, jättisaippuakuplat hehkuvat sateenkaaren väreissä

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om man inom kultur- och fritidssektorn har börjat vidta åtgärder för att främja jämställdheten mellan könen enligt jämställdhetsplanen och likabehandlingsplanen för stadens tjänster. Detta utvärderades genom utredning av om man inom sektorn har ställt upp jämställdhetsmål i enlighet med jämställdhetsplanen och likabehandlingsplanen, om man har samlat in uppgifter om könsfördelningen bland dem som besöker kultur- och idrottstjänsterna och om man har utnyttjat besökarstatistik och invånarprofiler i utvecklingen av kulturtjänsternas innehåll. Dessutom utvärderades det om man har utvecklat könskonsekvensbedömning i överenskomna funktioner och verksamhetsställen, om man har ökat könsminoriteternas tillgång till fritidstjänster och om man har utvecklat servicespecifika principer för tryggare utrymmen inom kultur- och fritidssektorn.

Slutsatser

Man har genomfört de åtgärder i stadens jämställdhetsplan och likabehandlingsplan som främjar jämställdheten mellan könen på så sätt att åtgärderna ska kunna slutföras före utgången av 2021. Uppgifter om könsfördelningen bland dem som använder kultur- och idrottstjänster har samlats in i varierande grad inom olika tjänster. Under våren 2021 utvecklar man insamlingen av uppgifter och utnyttjandet av invånarprofiler. Könskonsekvensbedömning höll vid utvärderingstidpunkten på att utvecklas för separat överenskomna funktioner och verksamhetsställen. Man håller på att öka möjligheterna för könsminoriteter att använda tjänsterna. En utredning i enlighet med stadens jämställdhetsplan om omklädningsrum, tvättrum och toaletter för stadens idrotts- och friluftsplatser blev färdig 2020. Inom kultur- och fritidssektorn håller man på att utveckla servicespecifika principer för tryggare utrymmen på ett par ställen.

Revisionsnämnden konstaterar att

kultur- och fritidssektorn bör
◼ utveckla insamlingen av besökaruppgifter inom idrottstjänsterna så att antalet besökare kan följas upp enligt kön och så att informationen kan utnyttjas till exempel för en jämlikare fördelning av idrottsturer.
◼ utvärdera och i den mån det är möjligt genomföra åtgärdsrekommendationerna i utredningen om omklädningsrum, tvättrum och toaletter vid idrotts- och friluftsplatser som Helsingfors stad upprätthåller.
◼ främja ibruktagandet av principerna för tryggare utrymmen inom idrottstjänsterna i större utsträckning än endast vid ett verksamhetsställe.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.