Sukupuolten tasa-arvon edistäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

Tapahtuma Töölönlahdella, jättisaippuakuplat hehkuvat sateenkaaren väreissä

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla alettu toteuttaa kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman sukupuolten tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. Tätä arvioitiin selvittämällä, onko toimialalla asetettu tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisia tasa-arvotavoitteita, onko kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kävijöiden sukupuolijakaumista kerätty tietoa ja onko kävijätilastoja ja kaupunkilaisprofiileja hyödynnetty kulttuuripalvelujen sisältöjen kehittämisessä. Lisäksi arvioitiin, onko sukupuolivaikutusten arviointia kehitetty sovituissa toiminnoissa ja toimipaikoissa, onko vähemmistönä olevien sukupuolten mahdollisuuksia käyttää vapaa-ajan palveluita lisätty ja onko toimialalle kehitetty palvelukohtaiset turvallisemman tilan periaatteet.

Johtopäätökset

Tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman sukupuolten tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä on edistetty siten, että ne on mahdollista saada valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kävijöiden sukupuolijakaumista on kerätty tietoa vaihtelevasti eri palveluissa. Keräämistä ja kaupunkilaisprofiilien hyödyntämistä ollaan kehittämässä kevään 2021 aikana. Sukupuolivaikutusten arviointi oli arviointiajankohtana käynnistymässä erikseen sovittavissa toiminnoissa ja toimipaikoissa. Vähemmistönä olevien sukupuolten mahdollisuuksia käyttää palveluita ollaan lisäämässä. Kaupungin tasa-arvosuunnitelman mukainen selvitys liikunta- ja ulkoilupaikkojen sukupuolivähemmistöille soveltuvista intiimitiloista valmistui vuonna 2020. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ollaan kehittämässä palvelukohtaisia turvallisemman tilan periaatteita parissa kohteessa.

Lautakunta toteaa, että

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee

kehittää kävijätietojen keräämistä liikuntapalveluissa siten, että liikuntavuorojen kävijämääriä voitaisiin seurata sukupuolittain ja tietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tasa-arvoisemmassa vuorojen jaossa.

arvioida ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa Helsingin kaupungin ylläpitämien liikunta- ja ulkoilupaikkojen sukupuolivähemmistöille soveltuvat intiimitilat -selvityksen toimenpidesuositukset.

edistää turvallisempien tilojen periaatteiden käyttöönottoa liikuntapalveluissa laajemmin kuin vain yhdessä toimipisteessä.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.