Stadens ekonomi

Dekorativ bild

Beräknad lästid: 1 minut

Utvärderingens mål

I utvärderingen granskades Helsingfors stads och stadskoncerns ekonomiska situation år 2019 och den ekonomiska utvecklingen från tidigare år. Dessutom utvärderades huruvida det mål som anges i stadsstrategin för att begränsa ökningen av driftsutgifterna och det mål som gäller finansiering av investeringar hade uppnåtts.

Slutsatser

Stadens ekonomi har bibehållits stark. Man har lyckats minska moderstadens långfristiga skulder redan under flera år trots att stadens investeringsutgifter har ökat. Omkostnadsökningen i enlighet med strategin överskreds klart: omkostnadsökningen skulle ha fått vara högst 2,5 procent, men utfallet blev hela 4,7 procent. Årsbidraget tillsammans med inkomsterna från markförsäljningen räckte till för att täcka investeringarna, och lånestocken per invånare har sjunkit.

En ekonomi på stadig grund är en buffert för följderna efter coronakrisens undantagstillstånd i stadens tjänster under 2020. Utöver ökade utgifter påverkar epidemin intäkterna från kommunal- och samfundsskatter.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsstyrelsen ska

  • förbereda sig på att utgifterna ökar och skatteintäkterna sjunker som en följd av undantagstillståndet orsakat av coronaviruset.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.