Luonnon monimuotoisuuden edistäminen metsien hoidossa

Kaksi miestä keräämässä sieniä metsässä

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kaupunki säilyttänyt tai lisännyt suunnitelmallisesti luonnon monimuotoisuutta metsissä ja metsäisillä alueilla. Kaupunkistrategiassa 2017–2021 todettiin, että Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Strategiassa suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen asetettiin hoidon keskeisimmäksi tavoitteeksi metsissä ja metsäisillä alueilla. Sama linjaus sisältyy myös vuosien 2021–2025 kaupunkistrategiaan.

Johtopäätökset

Kaupunki on säilyttänyt ja lisännyt suunnitelmallisesti luonnon monimuotoisuutta metsissä ja metsäisillä alueilla, vaikka monimuotoisuuden lisääminen ei olekaan ollut metsien hoidon keskeisin tavoite. Luonnonhoidon linjaus ja metsiä koskeva työohje ovat tavoitteiden arvojärjestystä koskevilta painotuksiltaan vanhentuneet. Luonnonhoidon linjauksen uusiminen on aloitettu vuonna 2022. Arviointiajankohtana voimassa olleet kaupungin linjaukset, ohjeet ja luonnonhoidon käytännöt pääosin säilyttävät tai lisäävät METSO-ohjelmassa määriteltyjä metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä. Arvokkaan vanhan metsän tunnuspiirteissä on kuitenkin eroja METSO-ohjelmassa ja kaupungin linjauksissa, ja osa METSO-ohjelman mukaisista arvokkaista vanhoista metsistä voi jäädä tunnistamatta. Keskeisiä monimuotoisuutta edistäneitä toimenpiteitä ovat olleet lahopuun jättäminen, eri-ikäisen ja erilajisen puuston suosiminen ja monimuotoisuudelle arvokkaiksi tunnistettujen kohteiden jättäminen hoidon ulkopuolelle. Mittaritietoja luonnonhoitotoimenpiteiden vaikutuksista ei juurikaan ole. Helsingin muissa kunnissa sijaitsevien kaupungin omistuksessa olevien metsäisten virkistysalueiden luovuttamisesta ei ole tehty linjausta.

Lautakunta toteaa, että

kaupunkiympäristön toimialan tulee

  • päivittää luonnonhoidon linjaus ja koko luonnonhoidon prosessi siten, että monimuotoisuuden lisääminen on metsienhoidon keskeisin tavoite.
  • pyrkiä jättämään hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle lisää vanhenevia ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita puita, metsiä ja metsiköitä.
  • parantaa luonnonhoidon vaikutusten seurantaa keräämällä järjestelmällisesti olennaista indikaattoritietoa.
  • tuoda päätöksentekoon valmisteluohje Helsingin muissa kunnissa omistamien kiinteistöjen luovutuksista.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.