Etäopetuksen aiheuttaman oppimisvajeen paikkaaminen yläkouluissa

Nuori opiskelee kotona pöydän ääressä

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tehnyt riittäviä toimenpiteitä nuorten tukemiseksi etäopetuksen aiheuttaman oppimisvajeen paikkaamiseksi yläkouluissa. Tukitoimina oppimisvajeen paikkaamiseksi ovat tukiopetuksen lisääminen ja tehostaminen, osa-aikainen erityisopetus ja suomi toisena kielenä (S2) -opetus sekä oppilaanohjaus. Lisäksi on tarkasteltu oppilaiden poissaoloja.

Johtopäätökset

Oppimisvajeen paikkaamiseksi on saatu lisäresursseja sekä valtiolta että kaupungilta.  Toimenpiteitä on tehty, mutta niiden riittävyyttä ja vaikutuksia ei voida arvioida. Konkreettista tietoa oppimisvajeesta ei ole saatavilla. Oppimisvajetta sekä tuen tarvetta ja riittävyyttä on selvitetty kyselyillä peruskoulujen oppilaille, opettajille, huoltajille, rehtoreille ja muulle henkilökunnalle, mutta vertailutietoa ajalta ennen koronapandemiaa ei ole. Tuki- ja erityisopetusta sekä S2-opetusta on lisätty, mutta seuranta-aineisto ei ole luotettavaa. Oppilaanohjausresurssia on lisätty, mutta toimenpide on tehty oppivelvollisuuden laajentamisen vuoksi. Vaikutuksia oppimistuloksiin on alettu seurata. Toimialalla on tehty pitkään toimenpiteitä oppilaiden poissaolojen vähentämiseksi, mutta oppilashuollossa ei kuitenkaan pystytä seuraamaan poissaoloja, sillä kaupunki on tulkinnut tietosuojalakia tiukasti. Tämä voi aiheuttaa viivettä poissaoloihin puuttumisiin.

Lautakunta toteaa, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

  • jatkaa ja edelleen kehittää seurantaa oppimisvajeen tunnistamiseksi.
  • seurannan perusteella kohdistaa oppimisvajetta paikkaavat tukitoimenpiteet oppilaiden tarpeiden mukaisesti.
  • selvittää, mahdollistaako tietosuojalaki oppilashuollon pääsyn oppilaiden poissaolotietoihin.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.