Toimitilayhtiöiden omistajaohjaus

Tennispalatsin julkisivu

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko toimitilayhtiöiden omistajaohjaus järjestetty tarkoituksenmukaisesti. Tätä tarkasteltiin arvioimalla, ovatko omistajaohjauksen menettelyt kuntalain, kaupungin hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisia, onko omistajan tahto selkeä ja onko se välittynyt yhtiöille. Lisäksi arvioitiin, ohjaako omistaja yhtiöitä toimimaan kaupunkistrategian, omistajastrategian linjausten ja kaupungin ympäristötavoitteiden suuntaisesti.

Johtopäätökset

Arvioinnin perusteella omistajaohjauksen menettelyt ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta konserniohjeen mukaisia. Isännöitsijäyhtiön kautta ostettujen toimitusjohtajien valintaa ei käsitellä kaupungin ennakkokantamenettelynä. Toinen konserniohjeeseen liittyvä keskeinen havainto oli, että hallituksen jäsenten roolia osakeyhtiöissä ei kuvata riittävän selkeästi. Lisäksi konserniohjeen kohta toimiohjeiden antamisesta henkilöille, jotka edustavat kaupunkia eri tytäryhteisöjen hallintoelimissä, jättää tulkinnanvaraa. Konserniohjeen selkeyttäminen on arvioinnin perusteella tarpeen, jotta osakeyhtiömuotoisten ja säätiömuotoisten yhteisöjen hallituksen jäsenten roolien erot tulevat kuvatuksi.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallintapalvelussa hallinnoidaan keskinäisten kiinteistöyhtiöiden tiloja. On tärkeää, että hallintapalvelun ja kaupunginkanslian konserniohjausyksikön välillä on riittävä keskusteluyhteys ja ettei tietokatkoksia synny. Yhteistyö on viime aikoina parantunut, mutta tiedonkulussa on edelleen parannettavaa.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian tulee

valmistella konserniohjeen täydentäminen siten, että ohjeesta tai sen liitteestä ilmenee, miten toimiohjeiden antaminen eroaa yhtiöissä ja säätiöissä, sekä miten osakeyhtiölain säädökset vaikuttavat yhtiön hallituksen jäsenen toimintaan kaupungin edustajana.

toimia siten, ettei konserniohjeen ennakkokantamenettelyn ja nykyisen käytännön välillä ole ristiriitaa ostopalveluna hankittavien toimitusjohtajien valinnassa.

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee

edelleen parantaa tiedonkulkua siten, että kaupunkiympäristön toimiala olisi tietoisempi omistajaohjaukseen liittyvistä toimista ja vastaavasti kaupunginkanslialle välittyisivät olennaisimmat tiedot tiloja hallinnoivalta kaupunkiympäristön toimialalta.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.