Päästövähennysten toteuttaminen

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupunkistrategian päästövähennyksiin liittyviä toimenpiteitä toteutettu. Arvioinnin osakysymyksinä olivat, onko liikenteen päästövähennyksiä toteutettu kaupungin toimesta, onko kaupunki luonut edellytyksiä sähköautojen määrän voimakkaalle kasvulle mahdollistamalla sähköautojen julkisen latausinfran rakentaminen markkinaehtoisesti, onko Helen Oy toteuttanut sille asetettuja päästövähennystavoitteita sekä onko päästövähennyksiä toteutettu yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa.

Johtopäätökset

Päästövähennyksiin liittyviä toimenpiteitä on toteutettu monin eri tavoin, mutta päästöt eivät ole merkittävästi vähentyneet. Päästövähennyksille laadittiin ja hyväksyttiin laaja toimenpideohjelma kuten kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2017–2021 edellytti. Helsinki on tehnyt erilaisia liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähentäviä toimia. Joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä on edistetty. Uusi yleiskaava mahdollistaa aiempaa tiiviimmän ja kestäviin kulkumuotoihin perustuvan kaupungin. Sähköisen liikenteen työryhmän raportissa tavoitteeksi ehdotetaan, että sähköautojen julkisia latauspisteitä olisi yleisillä ja yksityisillä alueilla yhteensä 250 kappaletta vuonna 2020. Vuonna 2018 asetettu liikenteen päästövähennystavoite on kuitenkin niin suuri, että sen saavuttaminen vaatii huomattavasti aiempaa tehokkaampia toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Kaupunki aiheuttaa toiminnallaan itse vain pienen osan kaupunkialueen kokonaispäästöistä. Yhteistyötä tarvitaan vielä lisää esimerkiksi taloyhtiöiden kanssa, jotta asetetut päästövähennystavoitteet saavutetaan aikataulussaan. Helen Oy on toteuttanut monia päästövähennystoimenpiteitä, mutta niiden vaikutus päästöihin ei ole vielä ollut merkittävä. Vuosina 2017–2019 kaupungin talousarviossa Helen Oy:n sitovana tavoitteena on ollut kehitysohjelman toteuttaminen, mutta siinä ei ole vuositason tavoitteita, joihin talousarvion sitovan tavoitteen toteutumista voitaisiin verrata.

Lautakunta toteaa, että

kaupunkiympäristön toimialan tulee

  • edistää liikenteen päästövähennystavoittei­den saavuttamista aiempaa vaikuttavammilla keinoilla.
  • edistää sähköisen liikenteen työryhmän suo­situksia.
  • lisätä yhteistyötä yritysmaailman, kaupunki­laisten ja taloyhtiöiden kanssa päästövähen­nysten toteuttamiseksi.

kaupunginkanslian tulee

  • kiinnittää huomiota tytäryhteisöjen tavoit­teiden valmistelussa siihen, että Helen Oy:n sitova talousarviotavoite olisi nykyistä ohjaa­vampi, esimerkiksi asettamalla vuositavoittei­ta hiilidioksidipäästöjen vähennyksille.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.