Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Arvioinnin tavoite

Arvioinnissa selvitettiin, ovatko valtuuston talousarviossa 2018 asettamat sitovat toiminnan tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnin osana otettiin kantaa siihen, onko tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta sama kuin tilinpäätösraportoinnissa.

Johtopäätökset

Vuoden 2018 talousarviossa oli yhteensä 60 kaupunginvaltuuston hyväksymää toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille asetettua sitovaa toiminnan tavoitetta. Niistä 45 tavoitetta eli 75 prosenttia toteutui tarkastuslautakunnan arvion mukaan. Tarkastuslautakunnan arvio poikkesi tilinpäätöksestä kaupunginkanslian yhden tavoitteen osalta, jossa tavoitteen toteutumista kuvaava mittari ei ollut yhdenmukainen tavoitteen kanssa. Kaupunginkanslialla oli tavoitteena, että vuonna 2018 rakennetaan 6 000 uutta asuntoa. Tavoite koskee vuoden 2018 aikana rakennettavia asuntoja, mutta tavoitteen mittarina on käytetty asuntojen rakentamisen aloituksia. Tilinpäätösraportoinnin mukaan tavoite toteutui, koska aloituksia oli selvästi tavoitetta enemmän. Kuitenkin vuoden aikana Helsinkiin valmistui 4 843 uutta asuntoa, mikä on 1 157 vähemmän kuin tavoite.

Tytäryhteisöille asetetuista 20 sitovasta tavoitteesta toteutui 14 tavoitetta eli 70 prosenttia. Stadion-säätiön sitova tavoite ilmoitettiin toteutuneeksi tilinpäätöksessä. Arvioinnissa sen toteutumista ei kuitenkaan voitu todentaa, koska tavoitteita asetettaessa voimassa ollutta aikataulusuunnitelmaa ei ollut käytettävissä.

The Audit Committee concludes that

kaupunginkanslian tulee

  • jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että sitovan tavoitteen mittari vastaa asetettua sitovaa tavoitetta.
  • tavoitetta asetettaessa määritellä, mihin suunnitelmaan toteumaa verrataan, kun sitovaksi tavoitteeksi määritellään suunnitelman mukainen toteutus.

Were the contents of this article useful to you?

Comments

Hannu Oskala (not verified)

Tue, 04/30/2019 - 11:08

Koska asuntojen rakentamisaloitukset ja valmistumiset eivät koskaan asetu kauniisti kalenterivuosille, olisi varmaan järkevämpää käyttää mittarina jotain hiukan tasoitettua tai jokin jolla saada trendi ulos?

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.