Måluppfyllelse i rörlighetsprogrammet

Kaksi naista lenkkeilemässä pellolla.

Beräknad lästid: 1 minut

Huvudfrågan för utvärderingen var huruvida målen för Helsingfors rörlighetsprogram har uppnåtts. Helsingfors rörlighetsprogram 2018–2021 godkändes av stadsstyrelsen den 3 december 2018. I utvärderingen behandlades tre av rörlighetsprogrammets åtta målområden. Dessa handlade om barns och ungas fysiska aktivitet och om hur uppmuntrande och attraktiva motionsmiljöerna är. I målområdena ingick sammanlagt 25 åtgärder.

En bredare medvetenhet på hela stadsorganisationens nivå om den fysiska aktivitetens positiva effekter upplevdes som ett av rörlighetsprogrammets viktigaste resultat. Med åtgärderna i rörlighetsprogrammet utökades också hobbyverksamheten vid skolorna och utvecklades hobbyverksamhet med låg tröskel. Dessutom har Helsingforsbornas förutsättningar för motion utvecklats när stadsmiljön har formats så att den gynnar fysisk aktivitet. Alla åtgärdsspecifika mätare i rörlighetsprogrammet hade inte en målnivå. Att fastställa en målnivå för mätarna skulle underlätta uppföljningen. Organisationer har önskat mer hjälp av staden med kommunikationen om motionsprojekt som ordnas med hjälp av bidrag. Genomförandet av hobbyverksamheten för barn och unga förutsätter tillräcklig och god kommunikation om hobbyverksamheten.

Revisionsnämnden konstaterar att

kultur- och fritidssektorn bör

  • i framtiden fastställa tydliga målnivåer för åtgärderna för främjande av rörligheten, med vilka uppnåendet av målen kan följas upp.
  • kommunicera mer aktivt om motionsprojekt som genomförs med bidrag.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.