Kestävien liikennemuotojen edistäminen

Robottibussi Helsingin kalasatamassa. Kuvaaja: Jussi Hellsten.

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kestäviä liikennemuotoja edistetty strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sekä nykyisessä vuosien 2021–2025 että edellisessä kaupunkistrategiassa oli tavoitteena kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattaminen. Myös Hiilineutraali Helsinki 2030 -päästövähennysohjelman tavoitteet edellyttävät kestävien kulkumuotojen osuuden nostamista.

Johtopäätökset

Kestäviä liikennemuotoja ei ole riittävästi edistetty kaupunkistrategian mukaisesti siten, että kestävien liikennemuotojen osuus olisi strategiakaudella 2017–2021 kasvanut. Kävelyn edistämisen resurssit ovat arvioinnin perusteella hyvin niukat. Kävelyn edistämisohjelman tavoite siitä, että kävely olisi ensisijainen liikkumismuoto, jota priorisoidaan suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa, ei toteudu käytännössä. Pyöräliikenteen kehittämisohjelman tavoite kulkutapaosuudesta ei ole toteutunut. Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkosta on rakennettu tai rakenteilla hieman alle puolet ja baanaverkosta noin viidesosa. Raitioliikenteen nopeuteen, sujuvuuteen, luotettavuuteen ja häiriöttömyyteen keskittyvän kehittämisohjelman toimenpiteiden edistyminen on ollut osittain hidasta, koska yksittäiset toimenpiteet ovat melko pieniä. Raitioliikenteen infraan ja verkostoon kohdistuvat investoinnit ovat viime vuosina olleet suuria, koska samaan aikaan rakennetaan muun muassa Raide-Jokeria, Kruunusiltoja ja raitiotieyhteyttä Kalasatamasta Pasilaan.

Kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyössä on ollut ongelmia kestävän liikenteen edistämisessä. Jännitteet liittyvät erityisesti käsityksiin autoilun merkityksestä elinkeinopolitiikassa. Arvioinnin perusteella toimialan ja kaupunginkanslian yhteisen näkemyksen puute erityisesti autoliikenteen asemaan liittyen hankaloittaa kestävän liikenteen edistämistä.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee

  • huolehtia siitä, että yhteistyö kestävän liikenteen tavoitteiden edistämisessä on toimivaa sekä kaupungin kestävän liikenteen tavoitteiden että henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta.

kaupunkiympäristön toimialan tulee

  • huolehtia siitä, että kestävän liikenteen edistämiseen on riittävät resurssit. Erityisesti kävelyn edistäminen liikennesuunnittelussa vaatii aiempaa suurempaa huomiota.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.