Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy

Kevyen liikenteen väylä ja kerrostaloja Myllypurossa

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko Helsinki toteuttanut riittävästi maankäytön ja asuntopolitiikan toimenpiteitä asuinalueiden eriytymisen ehkäisemiseksi. Kysymykseen vastattiin selvittämällä haastatteluin ja tietopyynnöin, onko kaupunki tehnyt merkittäviä maankäyttöön ja asumiseen liittyviä alueellisia toimenpiteitä, joilla se on pyrkinyt vaikuttamaan alueellisia eroja vähentävästi. Lisäksi kuvattiin asuinalueiden välisten erojen kehitystä.

Johtopäätökset

Alueellisesti sekoitetun asuntojen hallintamuotorakenteen ansiosta alueiden väliset erot tulo- ja varallisuustasossa eivät ole Helsingissä kasvaneet kansainvälisesti vertaillen kovin voimakkaasti. Kaupunkistrategian 2017−2021 mittareiden tuoreimpien lukujen mukaan kaupungin tasolla alueellinen eriytyminen ei ole kuitenkaan kääntynyt laskuun, vaan se on pysynyt samalla tasolla tai hivenen kasvanut. Pienituloisuus, työttömyys ja alhainen koulutustaso kasautuvat samoille alueille. Yksittäisillä alueilla, kuten Myllypurossa, negatiivinen eriytymiskehitys on kuitenkin saatu pysäytettyä kaupungin toteuttamilla merkittävillä maankäytön toimenpiteillä. Uusin kehittämisen muoto on kaupunkiuudistusmalli, jossa Malmin, Kannelmäen-Malminkartanon ja Mellunmäen alueita on tarkoitus kehittää kokonaisuutena. Keskeistä kehittämisessä on täydennysrakentaminen ja saavutettavuuden parantaminen. Lähijunaliikenteen asemien ja ostoskeskusten kehittämistä vaikeuttavat kuitenkin eri toimijoiden monimutkaiset vastuurajat.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee

kokeilla merkittävimpiin ARA-vuokrakeskittymiin kuuluvien yksittäisten talojen muuttamista asumisoikeustaloiksi ja valtion korkotuen päätyttyä harkita yksittäisten talojen peruskorjaamista omistustaloiksi, jotta asuntojen hallintamuotojakauma vastaisi asumisen ja maankäytön toteutusohjelman tavoitteita kaikilla alueilla.

hyödyntää raidehankkeiden myötä parantuvaa alueiden saavutettavuutta täydennysrakentamalla ja palveluita kehittämällä.

kaupunkiympäristön toimialan tulee

määritellä selkeät vastuut ja menettelytavat lähijunaliikenteen asemanseutujen ja ostoskeskusten yhteiselle hallinnoinnille varsinkin tilanteissa, joissa eri tahojen omistus hankaloittaa kehittämistä.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.