Palvelujen järjestäminen muistisairaille

Artikkelin kuvituskuva

Estimated reading time 2 minutes

Tavoite

Muistisairaiden määrä kasvaa voimakkaasti väestön ikääntymisen myötä. Tarkastuslautakunta otti tavoitteekseen arvioida, turvaako kaupunki muistisairaalle ihmiselle ja hänen läheiselleen toimivan ja koordinoidun tuen, hoidon ja palvelujen kokonaisuuden oireiden tunnistamisesta aina tukeen ja hoitoon kuoleman lähestyessä kansallisen muistiohjelman 2012–2020 suositusten mukaisesti.

Johtopäätökset

Kaupunki on pyrkinyt aktiivisesti turvaamaan muistisairaalle ihmiselle ja hänen läheiselleen toimivan ja koordinoidun tuen, hoidon ja palvelujen kokonaisuuden, mutta tulosten perusteella kokonaisuus ei välttämättä turvaa hyvän hoidon toteutumista.

Muistisairaudet diagnosoidaan liian myöhäisessä vaiheessa, jolloin ensitieto, tukeminen, hoito ja kuntoutus eivät toteudu. Myöskään kuntoutuksen ei voida sanoa toteutuvan hyvin hoitoketjussa. Muistisairaan kuntoutus edellyttää sisällöllistä kehittämistä ja selkiyttämistä eri palvelujen välillä. Tämä edellyttää ammattialat ylittävää keskustelua hoitoketjussa.

Kaupunki on toteuttanut palvelurakenneuudistusta vähentämällä laitoshoitoa ja lisäämällä palveluasumista. Lievissä muistiongelmissa voidaan hyödyntää kotihoitoa ja muistisairaita tukevia apuvälineitä, mutta sairauden edetessä kotona asuminen ei välttämättä ole turvallinen ja inhimillisesti katsoen paras vaihtoehto. Muistisairaat tarvitsevat erityisesti muistisairaille suunnattuja, muunneltavia palveluasumisen vaihtoehtoja ja ympärivuorokautista hoitoa sairautensa eri vaiheissa.

The Audit Committee concludes that

Sosiaali- ja terveysviraston tulee

  • varhaistaa muistisairaiden diagnosointia tekemällä kotihoidon asiakkaille moniammatillinen arviointi aikaisessa vaiheessa ja lisäämällä muistitestausta terveysasemilla.
  • kehittää muistisairaan arjen toimintaa tukevaa kuntoutusta eri ammattialojen yhteistyönä sekä ottaa käyttöön muistisairasta ja hänen turvallisuuttaan tukevia apuvälineitä ja teknologiaa.
  • lisätä erityisesti muistisairaille suunnattua palveluasumista esimerkiksi dementiakotien muodossa siten, että asumiseen liittyviä palveluja voidaan sairauden edetessä lisätä tarpeen mukaan.

 

Were the contents of this article useful to you?

Comments

Egil Silfver (not verified)

Mon, 06/20/2016 - 13:26

Tarkastuslautakunnan arvio on omien kokemusteni mukaan valitettavasti täysin oikea. 

Muistisairaan vanhuksen omaisena olen saanut nähdä niin diagnoosin viivästymisen jopa vuosilla kuin Helsingin nykyisen kotihoitoa painottavan strategian epäinhimillisyyden ja suoranaisen haitallisuuden sekä muistisairaan itsensä että hänen omaistensa hyvinvoinnille.

Voimme vain toivoa, että Helsingin kaupunki toimii jatkossa tarkastuslautakunnan esittämällä tavalla ja muistisairaiden hoito on tulevaisuudessa asianmukaista. 

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.