Toimitilojen korjausvelan hallinta

Artikkelin kuvituskuva

Estimated reading time 2 minutes

Tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko sisäisten vuokrien järjestelmä ja investointimäärärahojen kohdentaminen korjausinvestointeihin järjestetty tarkoituksenmukaisesti siten, että kaupungilla on edellytykset huolehtia omistamansa rakennus- ja tilakannan käyttöarvon säilymisestä. Helsingin kaupungin strategiaohjelman perusteluissa mainittu tilojen käyttöarvo ei ole mitattavissa oleva luku; se viittaa siihen, ovatko tilat käyttäjien näkökulmasta käyttökelpoiset.

Johtopäätökset

Arvioinnin perusteella sisäisten vuokrien järjestelmä ja investointimäärärahojen kohdentaminen eivät ole toimineet täysin tarkoituksenmukaisesti. Sisäisten vuokrien osalta voidaan todeta, että luodut periaatteet ovat olleet tarkoituksenmukaiset, mutta niitä ei ole kaikilta osin noudatettu, mikä on heikentänyt kaupungin edellytyksiä huolehtia tiloista aiheutuvista kustannuksista. Jotta sisäisten vuokrien teoria ja käytäntö vastaisivat toisiaan, jatkossa on olennaista, että vuokrien indeksikorotukset aidosti sidotaan indeksiin kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisesti.

Investointimäärärahoja puolestaan on kohdennettu riittämättömästi vuotuiseen kulumiseen nähden, eli myös investointimäärärahojen riittämätön kohdentaminen on heikentänyt kaupungin mahdollisuuksia huolehtia omistamiensa toimitilojen käyttöarvon säilymisestä. Toisaalta kaupungin tilakanta on myös päässyt kasvamaan liian suureksi. Arvioinnin perusteella korjausvelan hallinta edellyttää sekä maltillista korjausinvestointitason nostamista että entistä aktiivisempaa tilojen myynti- ja purkupolitiikkaa luodun salkutuksen mukaisesti.

The Audit Committee concludes that

kaupunginkanslian tulee

  • ottaa rakennusten kuluminen huomioon valmistellessaan talousarvion investointiosaa ja siihen sisältyvien korjausinvestointien tasoa.

kaupunginkanslian ja tilakeskuksen tulee

  • määritellä sisäisten vuokrien taso tilahankkeiden käsittelyohjeissa päätettyjen sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti.

tilakeskuksen tulee

  • käyttää tilojen salkutusta entistä aktiivisemmin yhtenä korjausvelan hallinnan välineenä.

Were the contents of this article useful to you?

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.