Suositusten vaikuttavuuden arviointi

  • My Helsinki materiaalipankki / Jussi Hellsten

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, mitä vaikutuksia tar­kastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikerto­muksessa esittämillä suosituksilla on ollut. Vaikutuksia arvioitiin selvittämällä, mihin suosi­tusten mukaisiin toimenpiteisiin toimialoilla on ryhdytty, ja mitä vaikutuksia toimenpiteillä on ollut. Vuoden 2015 arviointikertomuksessa käsiteltiin 21 arviointiaihetta ja esitettiin 53 suositusta.

Johtopäätökset

Tarkastuslautakunnan suositusten mukaisiin toi­menpiteisiin on lähes aina ryhdytty. Vuoden 2015 arviointikertomuksen suosituksista 92 prosenttia oli sellaisia, että toimialoilla oli ryhdytty joko osit­tain tai kokonaan suosituksen mukaisiin toimen­piteisiin. Toimenpiteiden vaikutuksia on vaikeampi osoittaa, varsinkin lyhyellä aikavälillä. Myönteisiä vaikutuksia oli arviointiajankohtana havaittavissa 36 prosentissa suosituksista. Useissa arviointiaiheissa suositukset toteutuivat erinomaisesti. Parhaiten toteutuivat suositukset aiheissa ”Innovaatiora­haston tuloksellisuus” ja ”Maahanmuuttajanuorten suomen kielen opetus ammatillisessa koulutuk­sessa, työkokeilussa ja palkkatukityössä”. Neljä suositusta ei toteutunut. Niistä kahden toteutumista organisaatiouudistus siirsi myöhemmäksi.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus