Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistajaohjaus

  • My Helsinki materiaalipankki / Julius Konttinen

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko Helsingin kau­pungin asunnot Oy:n omistajaohjausta toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnissa on katsottu, että omistajaohjaus on tarkoituksenmu­kaista silloin, kun omistajaohjauksen menettelyt ovat konserniohjeen mukaisia, omistajan tahto on selkeä, ja yhtiö toimii omistajan tahdon mukai­sesti. Omistajaohjauksen tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa myös sitä, ettei omistajan tahto saa olla ristiriidassa osakeyhtiölain huolellisuusvelvoitteen kanssa.

Johtopäätökset

Omistajaohjaus on ollut tarkoituksenmu­kaista, mutta apulaispormestarin kaksoisrooli yhti­ön hallituksen puheenjohtajana ja konsernijohdon edustajana voi olla yksittäisissä tilanteissa haas­teellinen. Juridista estettä sille ei ole, mutta käy­tännössä esteellisyyssääntelyn tiukentuminen on johtanut siihen, että kaksoisrooli voi hankaloittaa luottamustehtävän hoitamista. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen osalta varmistetaan hallitusten riippumattomuus. Tätä konserniohjeen kohtaa olisi tarpeen täsmentää ja huomioida sekä viran­haltijoiden että luottamushenkilöiden kaksoisroolit ja esteellisyyssääntelyn muutos.

Arvioinnin mukaan yhtiö on toiminut omistajan tahdon mukaisesti. Yhtiön ja omistajan välillä ei ole ollut ristiriitatilan­teita, vaan yhtiön ja kaupungin edut ovat olleet yh­teneväiset. Kaupunki on omistajana toiminut siten, etteivät sen toimet ole heikentäneet yhtiön johdon mahdollisuutta noudattaa osakeyhtiölain huolelli­suus- ja lojaliteettivelvoitetta.

Lautakunta toteaa, että: 
  • omistajaohjauksen selkeyden kannalta olisi parempi, että konsernijohtoon kuuluvat kau­punginhallituksen tai sen konsernijaoston jäsenet, pormestaristo ja viranhaltijat eivät toimisi tytäryhteisöjen johdossa.

kaupunginkanslian tulee

  • valmistella konserniohjeen päivitys ottamaan huomioon aiempaa tiukempi esteellisyys­sääntely.

Kommentit

Hei. No-niin Annin pitäisi tämän kehotuksen perusteella tajuta lähteä kuuseen Hekan asuntojen tahtipuikoista!

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus