Vieraskielisten oppilaiden tukeminen peruskouluissa

Koululaisia musiikin tunnilla.

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 1 minuutti

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko vieraskielisten oppilaiden oppimista tuettu suomenkielisissä peruskouluissa kaupunkistrategian ja Helsingin kaupungin kotoutumisen edistämisen painopisteiden mukaisestiAluksi arvioitiin, onko vieraskielisten kielenoppimisen ja opintojen tarjonnan ongelmat selvitetty ja onko peruskouluissa lisätty kielitietoista ja monikielisyyttä hyödyntävää pedagogiikkaa. Lisäksi arvioitiin, onko vahvistettu maahan muuttaneiden vanhempien edellytyksiä tukea lastensa koulunkäyntiä, onko peruskouluissa tuettu monikielisten oppijoiden oppimisen edellytyksiä monikielisten ohjaajien avulla, sekä onko peruskoulujen opetushenkilöstö koulutettu tunnistamaan syrjintää ja rasismia sekä kohtaamaan erilaisia perheitä.

Johtopäätökset

Vieraskielisten oppilaiden oppimista on tuettu kaupunkistrategian ja kotoutumisen edistämisen painopisteiden mukaisesti. Toimiala on pyrkinyt lisäämään kielitietoista ja monikielisyyttä hyödyntävää pedagogiikkaa useilla eri toimenpiteillä. Kouluissa kuitenkin toteutetaan kielitietoista opetusta vaihtelevasti. Maahan muuttaneiden vanhempien edellytyksiä tukea lastensa koulunkäyntiä on vahvistettu, mutta toimenpiteet ovat olleet pienimuotoisia eikä niiden seuranta ole ollut riittävää. Monikielisiä ohjaajia on lisätty ja toimintaa kehitetty, mutta toiminnan jatkuminen on epävarmaa vaihtelevien rahoituslähteiden vuoksi. Antirasistiseen työotteeseen liittyvien koulutusten toteuttaminen peruskouluissa on vielä kesken.

Lautakunta toteaa, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

  • varmistaa, että valmistavalla opetuksella, S2-opetuksella ja monikielisillä ohjaajilla on riittävät resurssit kaikkien koulujen vieraskielisten oppilaiden tukemiseen.
  • varmistaa, että koulut saavat riittävät ohjeet ja työkalut vieraskielisten oppilaiden tukemiseen tarkoitettujen resurssien tarkoituksenmukaiseen käyttöön.
  • jatkaa kielitietoisen pedagogiikan ja rasisminvastaisen työotteen juurruttamiseen kouluissa liittyviä toimenpiteitä.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.