Nuorisotyön vahvistaminen

Kaksi nuorta istuvat iloisina sohvalla.

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko nuorisotyötä vahvistettu strategian ja talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkistrategiassa tavoitellaan etsivän ja jalkautuvan työn vahvistamista sekä nuorisotalojen toiminnan turvaamista eri puolilla kaupunkia. Toimialan omana tavoitteena on lisäksi vahvistaa avointa perustoimintaa sekä kouluttaa henkilöstöä esimerkiksi ottamaan käyttöön toimintamalleja nuorten väkivaltaisuuden ja yksinäisyyden ehkäisyyn. Keskeisenä arviointiaineistona olivat kirjallisen ja tilastomateriaalin ohella nuorisopalvelujen johdon, nuorisotyöyksiköiden sekä etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön edustajille tehdyt haastattelut.

Johtopäätökset

Nuorisotyötä on vain osittain vahvistettu strategian ja talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Nuorisotilojen lukumäärä, neliömäärä ja fyysinen saavutettavuus ovat heikentyneet, eivätkä perustoiminta tai avoin toiminta ole vahvistuneet henkilöstövajauksen vuoksi. Sen sijaan etsivää ja jalkautuvaa nuorisotyötä vahvistettiin koronapandemian aikana. Jalkautuvassa työssä henkilöstön kasvu oli pääosin tilapäistä, ja työntekijät siirtyivät takaisin avoimeen nuorisotyöhön, kun nuorisotalot koronapandemian jälkeen jälleen avattiin. Nuorisotyötä on kehitetty kouluttamalla henkilöstöä tavoitteiden mukaisesti, mutta uusien väkivallan ja yksinäisyyden ehkäisyn toimintamallien käyttöönotto on yhä kesken. Osalla nuorisotaloista on riittämättömät henkilöstöresurssit perustoimintaan.

Lautakunta toteaa, että

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee

  • varmistaa keskeisen ja ajantasaisen henkilöstöä kuvaavan tiedon saatavuus ja seuranta.

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluiden tulee

  • laatia yhdessä henkilöstön kanssa suunnitelma nuorisotyöntekijöiden palkkauksen, koulutuksen ja työnkuvien kehittämiseksi, jotta alan veto- ja pitovoima paranevat.
  • seurata systemaattisesti henkilöstötilanteen kehittymistä eri alueilla ja yksiköissä.
  • auttaa nuorisotyöyksiköitä tehtävien priorisoinnissa ja työnjaon suunnittelussa siten, että nuoriso-ohjaajille jää enemmän aikaa nuorten kohtaamiseen.
  • kohdentaa henkilöstön hyvinvointia parantavia toimenpiteitä ja resursseja erityisesti niille alueille, joilla työhyvinvointi on heikko.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.