Ikääntyneiden kotihoito

Nuori nainen auttaa iäkästä naista kävelemään

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kotihoito järjestetty vanhuspalvelulain ja kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkistrategiassa 2017–2021 oli tavoitteena vahvistaa kotihoitoa ja sen asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia. Työhyvinvointia koskevissa asiakirjoissa, Stadin ikäohjelmassa ja kaupungin talousarvioissa on määritelty tarkempia tavoitteita ja toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi sairaanhoitajien lisääminen kotihoidossa, etänä toteutettavan kotihoidon osuus, liikkumissopimusten laatiminen asiakkaille ja kotihoidon kehittäminen asiakkaiden toiveiden pohjalta.

Johtopäätökset

Kotihoito ei täytä kaikilta osin vanhuspalvelulain vaatimuksia yhdenvertaisuudesta, eikä kotihoidossa ole monilta osin saavutettu kaupungin asettamia tavoitteita. Kotihoito ei toteudu kielellisesti yhdenvertaisella tavalla, koska ruotsinkielisistä hoitajista on pulaa. Alueellinen yhdenvertaisuus toteutuu vanhuspalvelulain tarkoittamassa merkityksessä, vaikka alueellisia eroja kotihoitoyksiköiden välillä onkin esimerkiksi toimintatavoissa, työhyvinvoinnissa ja henkilöstön saatavuudessa. Henkilöstöpula on pahentunut viime vuosina. Henkilöstön työhyvinvointi on kohentunut, mutta vain vähän eikä tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstöpula ja sijaisten käyttö kuormittavat henkilöstöä. Sijaisten perehdyttäminen vie vakinaisten hoitajien työaikaa, eikä vuokratyövoiman työpanos korvaa sataprosenttisesti vakinaisessa palvelussuhteessa olevan työpanosta, koska sijaisten tehtäviä on rajattu.

Helsinki ei ole pystynyt loppuvuonna 2021 noudattamaan sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arvioinnin käsittelyaikaa. Lisäksi palvelutarpeen arvioinnissa on päällekkäisyyttä, koska sitä tehdään ensin HelppiSeniorissa, sitten kuntouttavan arviointiyksikön kuntouttavalla arviointijaksolla ja palvelujen tarpeen arviointi jatkuu vielä kotihoidossa.

Lautakunta toteaa, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

  • varmistaa, että sosiaalihuoltolain mukainen yli 75-vuotiaiden palvelutarpeen arviointi toteutuu määräajassa.
  • ryhtyä aikaisempaa vaikuttavampiin toimenpiteisiin hoitohenkilöstön saatavuuden parantamiseksi.
  • lisätä kuntouttavan arviointiyksikön ja kotihoidon työntekijöiden välistä vuoropuhelua asiakkaan siirtyessä kuntouttavalta arviointijaksolta kotihoitoon.

sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidossa tulee

  • varmistaa, että vanhuspalvelulain mukainen kielellinen yhdenvertaisuus toteutuu.
  • selvittää, voidaanko vastuuhoitajien asiakastyöhön kuuluvia välillisiä tehtäviä vähentää.
  • selvittää, voidaanko sijaisten työnkuvaa laajentaa vastaamaan paremmin vakituisen henkilöstön työnkuvaa.
  • tunnistaa työhyvinvoinnin ja hoidon laadun näkökulmasta parhaat käytännöt ja soveltaa niitä mahdollisimman laajalti eri alueilla.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.