Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen kaupunkiympäristön toimialalla

Staran työntekijöitä hoitamassa kaupungin puistoaluetta

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kaupunkiympäristön toimiala toteuttanut osallistuvaa budjetointia lainsäädännön ja kaupungin linjausten mukaisesti. Tätä varten selvitettiin, onko kaupunkiympäristön toimiala toimeenpannut käynnissä olevat ja toteutetut osallistuvan budjetoinnin hankkeet kaupungin linjausten mukaisesti, onko kaupunkiympäristön toimiala osallistanut kuntalaisia osallistuvan budjetoinnin toteuttamisvaiheessa, ovatko stadiluotsit auttaneet kuntalaisia osallistuvan budjetoinnin toteuttamisessa ja onko kaupunkiympäristön toimiala tehnyt toimenpiteitä, jotta myös vähemmän aktiiviset ryhmät saadaan mukaan toimintaan.

Johtopäätökset

Kaupunkilaisille on tarjottu monipuolisia ja vaikuttavia osallistumisen mahdollisuuksia. Toteuttaminen on ollut pääosin myös kaupungin linjausten mukaista, lukuun ottamatta muutaman hankkeen aikataulun ja budjetin ylittymistä. Eri kaupunkilaisryhmiä ei myöskään pyritty laajasti osallistamaan toteuttamisvaiheessa. Kaupunkiympäristön toimiala on osallistanut kaupunkilaisia osallistuvan budjetoinnin toteutusvaiheessa, mutta tämä on koskenut lähinnä suunnitelmia ideoineita kaupunkilaisia. Kaupunkilaisten osallistaminen ja hankkeiden toteutumisesta viestiminen eivät toteutuneet täysin osallistuvan budjetoinnin kaupunkiyhteisten toteutusperiaatteiden mukaisesti. Sosiaalisessa mediassa viestintä onnistui hyvin, mutta hankkeen verkkosivuilla oli vanhentunutta tai epäselvää tietoa. Koska hankkeista tiedotettiin pääosin digitaalisesti, esimerkiksi digitaalisten välineiden tai taitojen puute esti osaa kaupunkilaisista saamasta tietoa hankkeiden etenemisestä.

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen kierroksen hankkeista muutama ylitti budjettinsa. Ylittyneet kustannukset maksetaan toimialan budjetista osallisuusrahaston sijaan. Toteutuneita kustannuksia ei siis voi seurata osallisuusrahaston toteutuman perusteella.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee

yhteistyössä rajata osallistuvan budjetoinnin tavoitteet ja hankkeet siten, että tavoitteet voidaan saavuttaa hankkeille varatuilla resursseilla.

kehittää hankkeiden kokonaiskustannusten seurantaa ja varmistaa, että kustannuksista saadaan oikeat tiedot.

kaupunkiympäristön toimialan tulee

varmistaa, että kaupunkilaisten saatavilla on oikeat ja ajantasaiset tiedot osallistuvan budjetoinnin hankkeiden etenemisestä.

kehittää osallistuvan budjetoinnin hankkeista viestimistä monikanavaiseksi ja monikieliseksi. Viestinnässä on paremmin huomioitava ne kaupunkilaiset, jotka eivät seuraa sosiaalista mediaa tai muita digitaalisia kanavia.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.