Toimeentulotuen siirto Kelaan

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko perustoimeentulotuen siirtäminen Kansaneläkelaitokselle parantanut asiakkaan asemaa kaupungin sosiaalityössä. Arvioinnin osakysymykset olivat, onko asiakastyöhön ollut käytettävissä aikaisempaa enemmän aikaa ja onko perustoimeentulotuen käsittelyn siirtäminen Kansaneläkelaitokselle parantanut asiakaskokemusta kaupungin sosiaalityössä. Lisäksi selvitettiin tilastojen perusteella asiakasmäärien ja kustannusten kehitystä ennen ja jälkeen Kela-siirron Helsingin kaupungin näkökulmasta.

Johtopäätökset

Asiakkaan asema on osittain parantunut ja osittain heikentynyt Kela-siirron myötä. Uudessa järjestelmässä pärjäävät parhaiten ne, jotka eivät tarvitse perustoimeentulotuen lisäksi muita sosiaalihuollon palveluita. Asiakkaat, jotka tarvitsevat perustoimeentulotuen lisäksi täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea, joutuvat asioimaan Kelan lisäksi kaupungin sosiaalityössä. Kela-siirron jälkeen kaupungilla ei enää ole mahdollisuutta tehdä asiakkaan kokonaistilanteen huomioivaa päätöstä, joten voidaan katsoa, että heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden asema on heikentynyt. Kaupungin sosiaalialan ammattilaisten määrä on pysynyt muuttumattomana. Kelaan siirtyneiden asiakkaiden vuoksi säästynyttä työaikaa kuluu moniongelmaisten asiakkaiden Kela-asioiden selvittelyyn ja hoitoon. Asiakkaan kohtaamiseen ei ole ollut aikaisempaa enemmän aikaa käytettävissä. Työnjako kaupungin ja Kelan välillä koetaan asiakkaiden keskuudessa edelleen epäselväksi. Sosiaalihuoltolain 47 §:n mukaan toimeentulotuen osalta on laadittava omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä ja sen toteutumista on seurattava säännöllisesti.

Lautakunta toteaa, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

  • varmistaa työnjaon selkeys Kelan kanssa.
  • varmistaa, että asiakkaan kohtaamiseen sosiaalityössä on riittävästi aikaa Kela-siirron alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti.
  • pitää toimeentulotuen omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurata sen toteutumista säännöllisesti sosiaalihuoltolain 47 §:n mukaisesti.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.