Palkitsemisen yhdenmukaisuus ja tasa-arvoisuus

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko palkitsemisen käytäntöjen kaupunkitasoinen ohjaus riittävää. Arvioinnissa selvitettiin, onko henkilöstöpoliittinen ohjaus riittävää varmistamaan, että palkitsemisjärjestelmää sovelletaan ja tehtävien vaativuutta arvioidaan yhdenmukaisesti eri toimialoilla ja ettei näissä esiinny sukupuoleen liittyviä eroja. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja lähes   38 000 työntekijällään. Arviointiin saatiin henkilöstöhallinnon ja pääluottamusmiesten ohella tasa-arvotoimikunnan näkemys.

Johtopäätökset

Havaintojen perusteella palkitsemisen käytäntöjen kaupunkitasoinen ohjaus on riittävää. Arvioinnin käyttöön saadut aineistot eivät kuitenkaan olleet riittävät, jotta niistä olisi voinut todentaa, varmistaako kaupunkitasoinen ohjaus yhdenmukaisen ja tasa-arvoisen palkitsemisjärjestelmän soveltamisen. Henkilöstöhallinnon aineistot ja järjestelmät eivät ole riittäviä palkkaerojen seuraamiseen, joten perusteettomien palkkaerojen havaitseminen sekä eri toimialojen välillä että niiden sisällä on vaikeaa. Sama koskee myös palkkojen vertailua sukupuolen mukaan. Kanslia on antanut ohjeet palkitsemisjärjestelmän yhtenäiselle soveltamiselle, mutta tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisessa keskeistä tekijää eli olennaista vaativuuden muutosta ei ole määritelty niin selkeästi, että palkantarkistuksen perusteet olisivat läpinäkyvät henkilöstölle. Useimmat toimialat ja liikelaitokset eivät olleet käsitelleet henkilökohtaisen työsuorituksen arviointitekijöitä kaupunginkanslian ohjeen mukaisesti yhdessä henkilöstön kanssa. Arvioinnissa ei voitu myöskään varmistua siitä, että henkilökohtaisia lisiä ja kertapalkkioita oli seurattu riittävästi eri toimialoja ja liikelaitoksia vertaillen, jotta voitaisiin todeta niiden myöntämisen yhdenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian tulee

  • varmistaa, että henkilöstöhallinnon järjestelmät ja aineistot mahdollistavat perusteettomien palkkaerojen havaitsemisen ja tukevat yhdenmukaista tehtävien vaativuuden arviointityötä.
  • luoda esihenkilöille ja henkilöstölle läpinäkyvä kriteeristö sille, mikä on olennainen tehtävien vaativuuden muutos, jolla on palkkavaikutuksia.
  • varmistaa, että toimialat ja liikelaitokset konkretisoivat työsuorituksen arviointitekijät yhteistoiminnassa henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa.
  • seurata säännöllisesti sitä, myönnetäänkö henkilökohtaisia lisiä ja kertapalkkioita yhdenmukaisella ja tasa-arvoisella tavalla eri toimialoilla ja liikelaitoksissa.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.