Sosiaali- ja terveysviraston yhdistäminen

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Tavoite

Sosiaali- ja terveysvirasto perustettiin vuonna 2013.  Kyseessä oli kaupungin tasolla volyymiltaan erittäin suuri uudistus. Arvioinnin pääkysymys oli, onko sosiaali- ja terveysviraston yhdistäminen toteutunut uudistukselle asetettujen tavoitteiden ja kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti.

Johtopäätökset

Uudistukselle asetetut tavoitteet on saavutettu melko hyvin. Merkittävin saavutus uudistuksessa oli se, että organisaatio rakennettiin sujuvia hoitoketjuja korostaen, jonka ansioista hoito- ja palveluketjujen parantaminen sekä palvelujen integraatio tuli mahdolliseksi.  

Hallintoa onnistuttiin keskittämään ja vähentämään. Muita onnistumisia uudistuksessa oli erityisesti tiedotus. Uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen panostamisesta ja ruotsinkielisten aseman ottamisesta huomioon toteutuivat.

Ongelmallista uudistuksen toteuttamisessa oli se, että henkilöstöpolitiikkaa ei pystytty toteuttamaan yhdenmukaisena varsinkaan henkilöstösiirroissa. Tämä aiheutti epäoikeudenmukaisuuden kokemusta ja epäluottamusta johtoa kohtaan.

Vanhusten hoivapaikkojen määrä tuli uudistuksessa ottaa huomioon ja tältä osin hoitoketjut ovatkin parantuneet. Sen sijaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asuminen ei toistaiseksi ole kohentunut. Lapsiperheiden palvelujen yhteistyötä on lisätty, mutta työ on vielä kesken.

Asiakkaiden kuuleminen prosessissa onnistui sidosryhmien avulla. Välitön asiakaspalvelu, haavoittuvampien asiakasryhmien tukeminen ja palveluohjaus on ollut tavoitteena, mutta työ on useissa palveluissa vasta alussa. Asiakaslähtöisyys ei vielä toteudu läheskään kaikissa palveluissa, vaikka se on asiakaskyselyjen mukaan tärkein kehitettävä asia.

Lautakunta toteaa, että

Sosiaali- ja terveysviraston tulee

  • parantaa erityisesti päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumisen hoitoketjua.
  • lisätä palveluneuvontaa ja ohjausta erityisesti haavoittuville asiakasryhmille ja vahvistaa asiakkaiden ja heidän omaistensa osallisuutta palvelujen sisällön määrittelyssä.
  • selvittää viraston hallinnon ja tukipalvelujen järjestämisen ongelmakohdat ja etsiä niihin ratkaisuja.

Kaupunginhallituksen tulee

  • valvoa, että henkilöstöpolitiikka ja -hallinto koordinoidaan keskitetysti ja samalla varmistaa, että henkilöstön tiedonsaanti ja vaikutusmahdollisuudet turvataan suurissa organisaatiouudistuksissa.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.