Uudisrakentamisen laadunvalvonta

Artikkelin kuvituskuva

Estimated reading time 1 minute

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko Helsingin kaupungin rakennuttamien toimitilojen ja asuintalojen uudisrakentamisen laadunvalvonta riittävää. Osakysymykset olivat, onko uudisrakennushankkeissa toimittu säädösten ja ohjeiden mukaisesti, onko laaturiskien hallintaa saatu parannettua ja onko uudisrakennusten sisäilmaongelmia saatu vähennettyä. Arviointi koski kaupunkiympäristön rakennuttamispalvelua ja asuntotuotantopalvelua. Lisäksi saatiin rakennusvalvontapalvelun näkemys asiasta.

Johtopäätökset

Uudisrakentamisen laadunvalvontaa on kehitetty runsaasti, mutta laadunvalvontaa ei voida pitää täysin riittävänä. Kaupunki toimii säädösten mukaisesti, mutta ohjeiden ja malliasiakirjojen yhtenäistäminen oli vielä kesken. Sisäilmaongelmien vähentämisessä on onnistuttu. Urakoitsijoiden aikatauluongelmat ja osaavan työnjohdon puute todettiin arvioinnissa merkittäviksi syiksi rakentamisen laatuongelmiin. Hankkeen laadunhallinta voi arvioinnin mukaan onnistua hyvin, mikäli rakennuttaja onnistuu urakoitsijavalinnassaan ja molemmat osapuolet sitoutuvat suunnitelman toteuttamiseen. Tämä edellyttää riittäviä resursseja sekä tilaajan että tuottajan puolella, pysyvää työvoimaa ja riittävää kokemusta. Rakennushankkeiden seurannassa ei ollut mittareita, joilla pystyttäisiin osoittamaan rakentamisen laaturiskien hallinnan taso. Hankkeiden seurannassa ja vastaanotossa oli vaihtelevia käytäntöjä laatuongelmien kirjausperusteissa.

The Audit Committee concludes that

kaupunkiympäristön toimialan tulee

  • kehittää rakennushankkeille mittareita, joilla voidaan seurata rakentamisen laadun kehittymistä.
  • edellyttää kaikkien hankkeiden urakoitsijoilta rakentamisen aikataulutuksen ja laaturiskien hyvää hallintaa esimerkiksi urakkaohjelmaan kirjatuilla vaatimuksilla.
  • parantaa ja yhtenäistää rakennushankkeiden vastaanottoprosesseja esimerkiksi malliasiakirjojen ja ohjeiden avulla.

Were the contents of this article useful to you?

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.